• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Hostětín: Veřejné osvětlení v obci - příklad dobré rekonstrukce

V obci Hostětín (okres Uherské Hradiště, 240 obyvatel) se již od začátku devadesátých let uskutečňují projekty, jejichž cílem je návrat obce na cestu udržitelného rozvoje venkova.
V roce 2006 přišla řada i na nápravu veřejného osvětlení, které málo osvětlovalo potřebné plochy, tedy ulice a náves, o to více však svítilo do zahrad, do oken, lidem do očí, na okolní stráně, i do vzduchu daleko od vsi. Osvětlení ulic bylo velmi nerovnoměrné, někde bylo světla mnohem více než třeba, jinde zase až příliš málo. Část světla k tomu měla zásadně nevhodnou barvu, šlo zejména o holé rtuťové výbojky svítící do všech směrů.
Po rekonstrukci, která přinesla do obce kvalitnější a rovnoměrné osvětlení, klesla spotřeba elektřiny o jednu třetinu (při zvýšení počtu svídidel o čtvrtinu).

Základní informace

Název obce/města/regionu: Hostětín
Kontakt: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71
Příjmení, jméno: Robert Janota
Organizace: Obec Hostětín, Hostětín 75, 687 71
E-mail: starosta@hostetin.cz
Telefon: 572 641 216
Téma: Energie; energetické úspory, využivání obnovitelných zdrojů

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V Hostětíně v Bílých Karpatech byla během jara 2006 vyměněna a doplněna svítidla veřejného osvětlení. Cílem bylo zkvalitnit osvětlení a zároveň šetřit elektřinou.

Moderní a úsporné: v Hostětíně bylo vyměněno stávajících 32 svítidel za moderní, úspornější a světlo účelněji směrující typy. Pro zlepšení rovnoměrnosti osvětlení bylo kolem hlavní silnice přidáno dalších 8 světel. Do svítidel byly většinou použity „klasické“ sodíkové výbojky o příkonu 50W (Master SON-T PIA Plus) se žlutým světlem, pro náves firma Philips zvolila neobyčejně účinné 60W výbojky řady CosmoPolis s elektronickým předřadníkem. Po rekonstrukci, která přinesla do obce kvalitnější a rovnoměrné osvětlení, klesla spotřeba elektřiny o jednu třetinu (při zvýšení počtu svídidel o čtvrtinu).

Náhrada škodlivé rtuti sodíkem: při rekonstrukci byly nahrazeny dosluhující a vůči životnímu prostředí škodlivé rtuťové výbojky za výbojky sodíkové.

Na rekonstrukci se rovným dílem podílela společnost Philips Česká republika s.r.o., která darovala svítidla a výbojky, a obec Hostětín, která uhradila odbornou instalaci svítidel.
 
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO. Dokumentární film: "Philips: Projekt Hostětín." Holiday Films, 2006. 15:15 min (ke shlédnutí/stažení zde)
Začátek aktivity: 01.12.2005
Konec aktivity: 30.11.2006
Jak byla aktivita financována? rozpočet obce
dar společnosti Philips Česká republika s.r.o.
Detailní rozpis: 107 tis. Kč (obec Hostětín - náklady na instalaci)
134 tis. Kč (dar Philips Česká republika - svítidla, výbojky)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Úspora výdajů za elektřinu na osvětlení a nesporný přínos pro životní prostředí znamená, že i rekonstukce veřejného osvětlení provedená kvalitními a moderními svítidly je zajímavým a následování hodným projektem pro obce a města. Komunikace jsou osvětleny kvalitněji, na druhé straně ubylo v noci rušivého světla v zahradách a v nejbližším okolí vesnice. Za jasné noci lze přímo v obci pozorovat hvězdnou oblohu.

Příloha č. 1 - Veřejné osvětlení obce Hostětín - Modelový příklad dobré rekonstrukce (brožura ke stažení) 

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Pro obec byly partnerem a inicátorem projektu nevládní organizace: základni organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica a Nadace Partnerství, které obci pomohly jak při fundraisingu, tak odbornými radami a konzultacemi.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Novinové články, filmový dokument, informační panel - poutač.

[1] Kolařík, Jiří: Jak svítit ekologicky. Světlo.1/2007
[2] Bluma, Aleš: Zelený Hostětín. EKONOM, 30.8.2007
[3] Philips představil v ČR nový systém ekologicky šetrného veřejného osvětlení
 

Aktéři

Název: Obec Hostětín
IČO nebo jiný registrační údaj: 00542296
Adresa: Hostětín 75, 687 71
Web: http://www.hostetin.cz

Další aktéři

Název:Philips Česká republika s.r.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:63985306
Adresa:Philips Česká republika s.r.o., BU Lamps, Šafránkova 1, 155 00 Praha 5
Web:http://www.philips.cz

Název:

ZO ČSOP Veronica
IČO nebo jiný registrační údaj:13693620
Adresa:Panská 9, 602 00 Brno
Web:http://ostetin.veronica.cz
Detailně zpracované dobré praxe

Hostětín

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i