• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Kopřivnice: Školky snídají férově a lokálně

Dá se snídat férově a přitom on-line? Ano! Dobrovolná inspirace chutných zdravých snídaní s podporou regionálních pěstitelů, chovatelů a výrobců se uskutečnila v době, kdy nás zasáhla epidemie coronaviru a děti i rodiče zůstali doma. Jak se spojit? Jak se potěšit? Sdílejme zdravé snídání navzájem - předejme si recepty, vytvořme příjemné prostředí na stolech doma a ispirujme své kamarády, paní učitelky i přátele. Uvědomme si, které plodiny a suroviny můžeme vvyužít v rámci regionu, které jsou pěstovány a vyráběny šetrně k přírodě. Společným výstupem nám může být Férový receptář.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Kopřivnice
Příjmení, jméno: Mgr. Eva Kytková
Organizace: Město Kopřivnice
E-mail: eva.kytkova@koprivnice.cz
Telefon: 730 545 078
Téma: Výchova a osvěta k UR a globálním tématům

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Rychlý nápad pro podporu dětí a rodičů, uvědomění si regionálního zemědělství a produktů, které se šetrně zpracovávájí vůči přírodě. On-line výzva na mateřské školy v rámci ORP Kopřivnice, ve spolupráci se Zdravým městem Kopřivnice a MAP ORP Kopřivnice II. Společným výstupem byl ucelený přehled snídaňových tipů a receptů všech zapojených účastníků (pedagogové, asistenti pedagogů, děti, rodiče).
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? ANO
Začátek aktivity: 20.05.2021
Konec aktivity: 21.05.2021
Příloha
"Férový receptář" PDF (7,01 MB)
Jak byla aktivita financována? V rámci projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice II (projekt EU).
Detailní rozpis: nespecifikováno

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Velká inspirace, zapojení samotných dětí a rodičů, nadšení také pro učitele. Společný výstup je k dispozici všem v rámci ORP Kopřivnice. Tipy na regionální dodavatele a pěstitele - využití také v rámci Skutečně zdravé školky.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Ano, setkali. Příprava aktivity nastala jako reakce na jarní nástup preventivních opatření proti šíření viru Covid-19. Město Kopřivnice mělo naplánovánu řadu akcí (Den země, Dny Zdraví, Férovou snídaní, a další), jejichž organizaci ale muselo postupně rušit. Při hledání způsobu řešení vznikl nápad Férová snídaně on-line, proto proběhla poprvé fotosoutěž pro širokou veřejnost. V rámci spolupráce v rámci Projektu Zdravé město a projektu MAP ORP Kopřivnice byl návrh rozšířen o akci pro mateřské školy - "Školky snídají férově".

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Základní evaluace v rámci MAP ORP Kopřivnice
K jakým zjištěním jste při evaluaci aktivity/projektu došli? Akce byla velmi pozitivně vnímána ze strany MŠ i rodičů a dětí.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? web města - část MAP ORP Kopřivnice II, facebook MAP ORP Kopřivnice II , info v místních médiích
Příloha:

Aktéři

Název: Město Kopřivnice - MAP ORP Kopřivnice II
IČO nebo jiný registrační údaj: 00298077
Adresa: Štefánikova 1163, Kopřivnice
Web: http://www.koprivnice.cz

Další aktéři

Název:Mateřské školy Kopřivnice, p.o.
IČO nebo jiný registrační údaj:709 88 633
Adresa:Krátká 1105,742 21 Kopřivnice
Web:http://skolky.koprivnice.org/rs/

Název:

Mateřská škola Závišice
IČO nebo jiný registrační údaj:70994781
Adresa:Závišice 110, 742 21
Web:http://zszavisice.cz

Název:

Mateřská škola Skotnice
IČO nebo jiný registrační údaj:70999406 
Adresa:Skotnice 176, 742 58
Web:http://skotnice.cz/materska-skola

Název:

Mateřská škola Motýlek, Mateřská škola 17. listopadu - Polárka
IČO nebo jiný registrační údaj:64125912 , 47998121
Adresa:Smetanova 1122/1, 742 21 Kopřivnice, 17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
Web:https://nase-skolka-polarka.webnode.cz/
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Kopřivnice

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i