• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Ústecký kraj: Modelové klimatické konference pro mládež

Modelové klimatické konference se uskutečnily v rámci mezinárodního projektu určeného pro mládež do 17let z Anglie, Polska a České republiky. Účastníci projektu absolvovali výukový program o klimatických změnách. Jednotlivé týmy zastupovaly vybrané státy světa. Modelové klimatické konference se konaly ve všech účastnických zemích. V ČR se uskutečnilo 5 konferencí, za účasti 19 škol a 264 žáků. S mladými lidmi diskutovali také místní politici, lidé z organizací pracujících s mládeží a další odborníci. Na závěrečné konferenci hledali společné východisko z problémů, způsobených vlivem lidské činnosti na klima planety. Podařilo se najít kompromis a uzavřít "dohody", které by vedly ke snížení produkce kysličníku uhličitého (CO2) na Zemi. Model konference lze aplikovat i v jednom městě nebo na jedné škole.

Základní informace

Název obce/města/regionu: KRAJ ÚSTECKÝ
Kontakt: Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice
Příjmení, jméno: Hůrková Michaela
Organizace: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
E-mail: michaela.hurkova@ekologickavychova.cz
Telefon: +420 739 203 205
Téma: Environmentální vzdělávání a osvěta (informace, programy, akce a kampaně)
Ovzduší, hluk, elektromagnetický smog, záření

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? V ČR, Polsku a Velké Británii se konalo 15 modelových klimatických konferencí. Každé z nich se zúčastnilo 45 až 65 mladých lidí z 54 základních a středních škol. Pracovali v malých skupinách, které představovaly určitý stát světa nebo delegace EU na konferenci COP 18. Delegace byly v rámci výukového programu předem seznámeny, jak zjistit co nejvíce informací o postavení a zkušenostech svého státu a jak mají připravit úvodní prohlášení. Spolupracovali místní politici, lidé z organizací pracujících s mládeží a další odborníci.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? web SEVER, web Nadace Partnerství
Začátek aktivity: 01.02.2012
Konec aktivity: 31.01.2013
Příloha
článek Ekoton DOC (15 kB)
Foto 1 JPG (297 kB)
Foto 2 JPG (283 kB)
Foto 3 JPG (309 kB)
Foto 4 JPG (322 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. EUR] 46.393
Jak byla aktivita financována? Evropská komise - Mládež v akci

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Jednalo se o velký mezinárodní projekt. Jeho modifikvanou formu lze ovšem realizovat i v rámci jedné obce či školy. Bližší informace poskytnou pracovníci SEVERu.
Příloha:

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? Vždy je důležitá dobrá spolupráce s vedením školy a jednotlivými pedagogy. Pokud se to podaří, je celý projekt zakomponován jako průřezové téma do různých předmětů, žáci na něm mohou systematicky pracovat a dosáhne se kvalitních a zajímavých výsledků. Velmi se osvědčila i spolupráce s místními politiky, kteří akci zaštítili a osobně se jí zúčastnili.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Proběhla prezentace na webových stránkách zúčastněných škol, např. : http://www.zsskolnivr.cz/Klimaticka%20konference.htm, dále článek Ekolist, na dalších specializovaných webech : http://www.ekocentrum-trkmanka.com/news/myslete-na-budouci-generace-snazte-se-o-spolupraci-a-nevzdavejte-se-nehadejte-se-a-domluvte-se-na-snizeni-emisi-jako-my-/, Městské zpravodaje : http://www.zidenickyzpravodaj.cz/zaci-zs-gajdosova-na-klimaticke-konferenci/
Příloha:

Aktéři

Název: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše
IČO nebo jiný registrační údaj: 60153016
Adresa: Horská 175, 542 26 Horní Maršov
Web: http://sever.ekologickavychova.cz/

Další aktéři

Název:Nadace Partnerství
IČO nebo jiný registrační údaj:45773521
Adresa:Údolní 33, 602 00 Brno
Web:http://www.nadacepartnerstvi.cz/
Publicita Mládež v akci - Dobrá praxe Příklad byl zpracován v rámci projektu "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován za finanční podpory Evropské unie
Detailně zpracované dobré praxe

KRAJ ÚSTECKÝ

/ další dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i