• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže

Zdravá městská část Horní Počernice je ukázkou dobré praxe v oblasti participativního rozpočtování, do něhož jsou zapojeni již žáci základních škol. Studenti se prakticky učí občanské aktivitě, způsobům demokratického rozhodování, tvoření a obhajobám projektů. Následná realizace vybraného projektu zvyšuje možnosti zdravého způsobu trávení volného času nejen mládeže, ale i dospělých.

Základní informace

Název obce/města/regionu: Praha 20
Příjmení, jméno: Tomsová Lenka
Organizace: Úřad městské části Praha 20
E-mail: Lenka_Tomsova@pocernice.cz
Telefon: +420 271 071 631, +420 601 388 910
Téma: Komunikace mezi veřejnou správou, občany a dalšími subjekty, participace
Kvalita a prostupnost vzdělávání; inovativní aktivity škol; poradenství pro rodiče

Popis a výstupy

Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? Podařilo se zvýšit zapojení obyvatel (zejména dětí a mladé generace) do spolurozhodování o využití finančních prostředků z rozpočtu MČ. Nastartovala se mezigenerační spolupráce. Žáci se na školách prakticky naučili způsoby demokratického rozhodování, tvořit a obhajovat vlastní projekty (své projekty žáci představili na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20). Realizace projektu zvýší možnosti zdravého způsobu trávení volného času mládeže i dospělých.
Pro realizaci projektu bylo vyčleněno 100 000,- Kč z rozpočtu MČ Praha 20. K dispozici byly plochy veřejné zeleně, které jsou ve správě MČ Praha 20. Do zpracování projektů se zapojily všechny 3 školy, na kterých je také druhý stupeň.
Každá škola měla svůj pracovní tým, který po sběru návrhu z jednotlivých ročníků vítězný návrh dopracoval do projektové podoby a následně jej i prezentoval. V průběhu května probíhá hlasování k určení vítězného projektu, který se bude jako první realizovat v období červen-září 2016.
Vznikly konkrétní dokumenty (publikace, videozáznamy, metodiky.. )? Byla pořízena fotodokumentace na školách z průběhu přípravy a následně i z vlastní prezentace na ZMČ. Byl pořízen video záznam z prezentace na ZMČ
Začátek aktivity: 01.01.2016
Konec aktivity: 31.12.2016
Příloha
Fotografie z akce ZIP (1712 kB)

Rozpočet

Jaké byly finanční náklady na realizaci aktivity? [tis. Kč] 100
Jak byla aktivita financována? Rozpočet městské části (kapitola Zdravé město)

Doporučení a inspirace

Jaká doporučení/rady lze z realizace Vašich aktivit vyvodit a poskytnout ostatním obcím/městům s podobným záměrem? Do participativního rozpočtování doporučujeme zapojit nejdříve aktivní skupiny občanů schopné mít vlastní návrhy na projekty a ochotu je nejen zpracovat, ale je i dále prezentovat před volenou samosprávou a ostatními občany. V případě MČ Praha 20 taková skupina jsou místní ZŠ a případně i neziskové organizace. Částku určenou pro toto participativní rozpočtování určit pro typy projektů o jejichž realizaci tyto skupiny usilují např. v rámci opatření ke stanoveným a ověřeným problémům z Veřejného fóra. Je potřeba přesná specifikace, jaký typ projektů je možné z dané částky financovat, období, v jakém bude projekt realizován a informovat, co se stane s projekty, které se z dané částky realizovat nebudou.
Pro realizaci takového projektu je nutná podpora vedení úřadu a to jak politického tak minimálně tajemníka úřadu. Dále je potřeba, aby celý projekt byl postaven na dobrovolnosti aktérů. Nemá význam cílovou skupinu nutit k zapojení, chybělo by to správné nadšení a chuť vymýšlet něco zajímavého. Věnovat tomu svůj volný čas.

Rizika, překážky a pozitivní okamžiky v procesu realizace

Setkali jste se při realizaci aktivit/projektu s událostí, která je/ho zásadně ovlivnila? V dosavadním průběhu aktivity nebyly žádné překážky. Pozitivní zkušenosti jsou z nadšeného zapojení žáků škol (a to i školy, která do té doby byla spíše pasivní). Projevila se i zdravá soutěživost jednotlivých škol. Aby se zabránilo případné demotivaci těch škol, které v hlasování budou 2. a 3. v pořadí, bylo přislíbeno, že tyto projekty budou v zásobníku projektů a budou realizovány, jakmile se naskytne možnost získání nebo uvolnění dalších finančních prostředků. Osvědčila se i prezentace projektů na jednání Zastupitelstva MČ. Žákům tato skutečnost ukázala, že jejich názory jsou brány vážně. A přítomným občanům a zastupitelům byli žáci příkladem, jak kultivovaně lze na takových jednáních vystupovat a že aktivní občan s návrhy je brán vážně a je mu věnována pozornost.

Monitorování a evaluace

Byl nějakým způsobem měřen a vyhodnocen dopad realizované aktivity/projektu? Dopad aktivity zatím nebyl vyhodnocen.
Plánujete aktivitu/projekt dále rozvíjet/udržovat? Ano, bude v roce 2016 pokračovat další participativní rozpočtování pro další typy investičních projektů.

Média, propagace

Jakým způsobem probíhala komunikace s médii a jaké byly mediální výstupy? Zatím informace v HPZ, www.pocernice.cz; www.zdravehornipocernice.cz o vlastním hlasování - výběru projektu k realizaci.
Příloha:

Aktéři

Název: MČ Praha 20 (Projekt Zdravá městská část)
IČO nebo jiný registrační údaj: 00240192
Adresa: Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9-Horní Počernice
Web: http://www.zdravehornipocernice.cz

Další aktéři

Název:ZŠ Ratibořická
IČO nebo jiný registrační údaj:638 308 25
Adresa:Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Název:

FZŠ Chodovická
IČO nebo jiný registrační údaj:496 251 95
Adresa:Chodovická 2250, 193 00 Praha 9 - HorníPočernice

Název:

ZŠ Stoliňská
IČO nebo jiný registrační údaj:638 308 09
Adresa:Stoliňská 823/16, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Adresa:123 skolska
Publicita OPZ - DobráPraxe Příklad byl zpracován za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.
Detailně zpracované dobré praxe

Nejčtenější dobrá praxe

TISK
i