• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Očekávané akce

1.12.2017 10:00 Webinář NSZM

Tematické e-školení a konzultace pro oficiálně stanovené koordinátory MA21 a ZM (témata: zapojování veřejnosti, strategické či projektové řízení, příprava a vyhodnocování komunitních plánů, hodnocení plánů zlepšování, příprava anket a průzkumů atp.)
 

7.12. - 8.12.2017 Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO", 7.12.2017

7. prosince 2017 se v pražském hotelu Jalta uskuteční 24. celostátní Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017. Konference otevřená workshopem za účasti mezinárodních partnerů se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. 
 

Přehledy akcí


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3726
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz