• jiná temata, portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Očekávané akce

7.3.2017 Setkání Zdravých městských částí, Praha 2017

V úterý 7. března 2017 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání Zdravých městských částí věnované především tématu plánování a řízení rozvoje v kvalitě Zdravého města za využití metody MA21. Diskutována budou témata jako jsou aktuální finanční zdroje v oblasti podpory MA21, strategické plánování a řízení na úrovni městské části, praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje a aktivní spolupráce úřadů s veřejností.
 

22.3. - 24.3.2017 Jarní škola Zdravých měst - inspirace pro udržitelný rozvoj a kvalitu života, Třebíč 2017

Ve dnech 22. - 24. března 2017 bude hostit Zdravé město Třebíč Jarní školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé ČR. Již tradiční akce NSZM ČR je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu již tradičně zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a udržitelného rozvoje obcí a regionů. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Účastníci budou moci získat nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů, či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů.
 

Přehledy akcí


NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3643
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz