• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR: Publikace

Přehled publikací, které vydala Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci s odbornými partnery.

Metodika: Analýza cílových skupin (2020)

Jak identifikovat potenciální problémy při plánování a realizaci aktivit, vyhodnotit je a přijmout účinná opatření k odstranění příčin problémů?

Jak hodnotit udržitelnost bydlení - Metodická příručka pro obce (2020)

Jak jednoduchým způsobem zanalyzovat komplexní problematiku bydlení a prověřit úroveň své péče o tuto oblast.

Metodika: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem (2017)

Hodnocení kulturních organizací jako nástroj pro jejich efektivní fungování, plánování a spolupráci s městem.

Manuál pro Zdravotní plán města (2017)

Jak mohou města ovlivnit zdraví svých obyvatel a proč je důležité zdraví „plánovat“?

Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu (2017)

Jaká opatření mohou města v boji s klimatickými změnami využít a co v tomto směru plánuje město Chrudim?

Metodika hodnocení udržitelných měst - Audit udržitelného rozvoje (2017)

Jak kvalifikovaně měřit svůj postup směrem ke kvalitě života a udržitelnosti? Metodika je návodem pro zpracování Auditů udržitelného rozvoje v 10ti oblastech rozvoje města.

Brožura: Místní Agenda 21 - metoda řízení kvality pro města, obce a regiony (2016)

Co a jak měřit v rámci metody MA21? (základní prvky MA21, kritéria a kategorie, dobrá praxe

Udržitelné finanční řízení obcí a regionů (2015)

Získejte informace, znalosti a nové poznatky ve vztahu k finančnímu řízení ve smyslu zásad udržitelného rozvoje se zaměřením na obce a regiony.

Strategické plánování a řízení pro města, obce a regiony (2012)

Praktický a ucelený návod pro strategické řízení měst, obcí a krajů pro volené představitele územních samospráv, tajemníky a další zaměstnance.

Dobrovolnictví v obci - jak na to? (2014)

Jak zapojit mladou generaci, jak oslovit a pracovat s nezaměstnanými, s jakými partnery spolupracovat, jaké projekty realizovat, jak dobrovolnictví propagovat či jak zvyšovat jeho prestiž?

Inspirujme se! Ukázkové aktivity a dobrá praxe z obcí a regionů Švýcarska a České republiky (2010)

Know-how v oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví za využití dlouhodobých zkušeností obou zemí. Důraz je kladen na praktičnost a využitelnost sdílených postupů a metod pro konkrétní obce a regiony.

Udržitelná energetika - zdroje a úspory - kam pro inspiraci? (2008)

Zajímavé informace způsoby, řešení energetických opatření a příklady dobré praxe z oblasti dopravy ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? (2007)

Zajímavé informace, způsoby řešení dopravních opatření a příklady dobré praxe z oblasti dopravy ve Zdravých městech, obcích a regionech.

Dobrá praxe jako inspirace - ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů (2006)

Publikace představuje Databázi DobráPraxe. Přináší vybrané příklady dobré praxe dle jednotlivých tematických oblastí a slouží jako inspirace a možné vodítko pro realizaci nejrůznějších akcí a aktivit.
TISK
i