• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR: Projekty

Asociace NSZM dlouhodobě úspěšně řídí, naplňuje či formou partnerství participuje na projektech z národních i mezinárodních zdrojů. Hlavními tématy jsou praxe udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, budování místních partnerství a přenos dobrých praxí, podpora strategického plánování a řízení, podpora pro uživatele MA21 a dalších metod a postupů řízení kvality a samozřejmě související vzdělávání a osvěta. 

Běžící projekty, kde je NSZM koordinátorem:

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Běžící projekty, kde je NSZM partnerem:

Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR
zdroj: Program EFEKT

TISK
i