• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR: Projekty

Asociace NSZM dlouhodobě úspěšně řídí, naplňuje či formou partnerství participuje na projektech z národních i mezinárodních zdrojů. Hlavními tématy jsou podpora udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, přenos dobrých praxí, strategické řízení, zapojování veřejnosti, i související vzdělávání a osvěta.

Běžící projekty, kde je NSZM předkladatelem:

Bilaterální spolupráce českých a islandských Zdravých měst – sdílení dobré praxe
zdroj: Fondy EHP 2014-21, Program Řádná správa

Udržitelný rozvoj, strategická práce, participace, digitalizace – dobrá praxe v území (etapa 2024)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zapojení veřejnosti a metodická podpora ve Zdravých městech
zdroj: Světová zdravotnická organizace ČR

Podpora dekarbonizace vytápění ve vybraných městech
zdroj: Europan Climate Foundation (ECF)

Běžící projekty, kde je NSZM partnerem:

"CapaCITIES" - Budování kapacit pro misi klimaticky neutrálních měst a Smart Cities
zdroj: Evropská komise - program Horizon Europe

Sdílejte stránku

TISK
i