• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR: Projekty

Asociace NSZM dlouhodobě úspěšně řídí, naplňuje či formou partnerství participuje na projektech z národních i mezinárodních zdrojů. Hlavními tématy jsou praxe udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, budování místních partnerství a přenos dobrých praxí, podpora strategického plánování a řízení, podpora pro uživatele MA21 a dalších metod a postupů řízení kvality a samozřejmě související vzdělávání a osvěta. 

Běžící projekty, kde je NSZM koordinátorem:

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2021)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Běžící projekty, kde je NSZM partnerem:

TISK
i