• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR: Projekty

Asociace NSZM dlouhodobě úspěšně řídí, naplňuje či formou partnerství participuje na projektech z národních i mezinárodních zdrojů. Hlavními tématy jsou podpora udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni, přenos dobrých praxí, strategické řízení, zapojování veřejnosti, i související vzdělávání a osvěta.

Běžící projekty, kde je NSZM předkladatelem:

„PART-NET“ - PARTicipace a NETworking
zdroj: Fondy EHP 2014-21, GG - Program Řádná správa

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Digitalizace, strategická práce, participace, udržitelný rozvoj (etapa 2023)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora dekarbonizace vytápění ve vybraných městech
zdroj:

Běžící projekty, kde je NSZM partnerem:

"CapaCITIES" - Budování kapacit pro misi klimaticky neutrálních měst a Smart Cities
zdroj: Evropská komise - program Horizon Europe

Sdílejte stránku

TISK
i