• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR - Informace o asociaci Zdravých měst, obcí, regionů v Česku

 

Zdravá města, obce a regiony – přínosy a ještě mnohem více:

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (OSN-WHO) jako kvalitní platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě.

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám tvořeným municipalitami. Členem asociace se tedy mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS. Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým formám členství.

Zdravá města, obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života - např. zapojení veřejnosti a participaci, strategické řízení, metody kvality, akce pro zapojení mladé generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. NSZM ČR je k dipozici se svým 25 let rozvíjeným know-how, inspiracemi a kvalitními experty, aby svým členům pomáhala k úspěšnému postupu.

Organizace:

Název: Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o. (NSZM ČR)

Statutární zástupci:
Mgr. Petr Hermann, předseda
Ing. Petr Švec, ředitel

Právní forma a registrace:
zájmové sdružení právnických osob (z.s.p.o.)
registrace ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka: L 58724
datum vzniku: 14. 11. 1994 

Kontaktní a fakturační informace ZDE

TISK
i