• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

NSZM ČR - Informace o asociaci Zdravých měst, obcí, regionů v Česku

 

Zdravá města, obce a regiony – přínosy a ještě mnohem více:

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě.

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám tvořeným municipalitami. Členem asociace se tedy mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS. Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým formám členství.

Zdravá města, obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života - např. metodu MA21, postupy pro zapojení veřejnosti a participaci, program Smart Cities, metody a postupy řízení kvality, akce pro zapojení mladé generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. Výběr nástroje je dle místních podmínek, zejména na základě tzv. Auditu udržitelného rozvoje. NSZM ČR je k dipozici se svým know-how a experty, aby svým členům pomáhala k úspěšnému postupu.

Organizace:

Název: Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o. (NSZM ČR)

Statutární zástupci:
Mgr. Petr Hermann, předseda
Ing. Petr Švec, ředitel

Právní forma a registrace:
Zájmové sdružení právnických osob
Registrace ve spolkovém rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze
spisová značka: L 58724
datum vzniku: 14. 11. 1994 

Kontaktní a fakturační informace ZDE

TISK
i