• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

JAK A PROČ SE STÁT členem Národní sítě Zdravých měst ČR?

Osvětový film Národní sítě Zdravých měst ČR - Participace veřejnosti

NSZM ČR: Zdravé město je ...

Zdravá města, obce a regiony – přínosy a ještě mnohem více

Zdravá města, obce a regiony v České republice jsou již od roku 1994 zastřešeny asociací Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM). Asociace je certifikována ze strany Světové zdravotní organizace (WHO) jako kvalitní realizační platforma programu Zdravé město WHO v Česku. Celostátní síťová spolupráce umožňuje členům NSZM sdílet zkušenosti a dobrou praxi v nejrůznějších oblastech jejich rozvoje. Zapojení do NSZM přináší i možnost mezinárodní spolupráce po celé Evropě.

Členství v asociaci NSZM ČR je otevřeno všem typům municipalit i právnickým osobám tvořeným municipalitami. Členem asociace se tedy mohou stát města, městské části, obce, kraje, mikroregiony i MAS. Níže jsou uvedeny podrobnosti k jednotlivým formám členství.

Zdravá města, obce a regiony používají ke svému postupu nástroje pro udržitelný rozvoj a kvalitu života - např. metodu MA21, postupy pro zapojení veřejnosti a participaci, program Smart Cities, metody a postupy řízení kvality, akce pro zapojení mladé generace, ale i aktivizaci seniorů a mnohé další. Výběr nástroje je dle místních podmínek, zejména na základě tzv. Auditu udržitelného rozvoje. NSZM ČR je k dipozici se svým know-how a experty, aby svým členům pomáhala k úspěšnému postupu.

Pokud máte zájem o podrobné informace ke členství, prosím, kontaktujte nás.

Kancelář NSZM ČR
tel: +420 602 500 639
e-mail: nszm@nszm.cz

TISK
i