• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství KRAJE

JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí kraje do asociace NSZM ČR jsou:
- zastupitelstvo kraje schválí členství v NSZM ČR
- zastupitelstvo kraje schválí Deklaraci Zdravého kraje
- zastupitelstvem bude pověřen odpovědný politický zástupce kraje - "odpovědný politik programu Zdravý kraj"
(většinou se jedná o zástupce vedení radnice – hejtman/náměstek) 
- bude stanoven pracovník v rámci krajského úřadu, který bude v kontaktu s NSZM - "koordinátor Projektu Zdravý kraj"
Uvedené funkce lze využít i pro metodu MA21

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:
  • Vzor důvodové zprávy a usnesení zastupitelstva
  • Vzor Deklarace Zdravého kraje
  • Stanovy NSZM ČR
.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.
 

POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na poštovní adresu: NSZM ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, a zároveň e-mail: nszm@nszm.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název kraje; IČO; adresa
- hejtman – kontakt (tel, e-mail)
- politický zástupce kraje pro program Zdravý kraj – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)

- ředitel úřadu – kontakt (tel, e-mail)
- kopie nebo výpis z usnesení zastupitelstva kraje.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství kraje v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.
 

„SLOVNÍČEK“

  • mezinárodní program Zdravé město – v roce 1988 jej iniciovala Světová zdravotní organizace OSN a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
     
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Projekt Zdravé město. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  


 

 

TISK
i