• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členské příspěvky NSZM ČR - výše ročního příspěvku

Přehledová tabulka: Výše platby základního členského příspěvku v asociaci NSZM na rok 2025
/ dle usnesení Valné hromady NSZM ČR dne 12. června 2024 /
 

Typ municipality

1. rok členství

2. rok členství
a dále

Obec 1. stupně do 2000 obyvatel

bez příspěvku

bez příspěvku

Obec 1. stupně nad 2000 obyvatel

5 000,-

3,17 Kč / 1 obyvatele

Obec 2. nebo 3. stupně (město)

5 000,-

3,17 Kč / 1 obyvatele,

max. 164 366,-

Město zapojené do Evropské sítě ZM WHO

x

3,17 Kč / 1 obyvatele,
max. 80 000,-

Městská část do 5000 obyvatel

5 000,-

3,17 Kč / 1 obyvatele

Městská část nad 5000 obyvatel

5 000,-

3,17 Kč / 1 obyvatele,
max. 164 366,-

Mikroregion

3 000,-

3 000,-

Mikroregion, jehož součástí je členská obec 2. nebo 3. stupně

bez příspěvku

bez příspěvku

Místní akční skupina (MAS)

5 000,-

5 000,-

Hlavní město Praha

x

164 366,-

Kraj

164 366,-

164 366,-


Individuální služby NSZM (cityDATA+benchmark, cityPROJEKT ad.) jsou pro členy i nečleny asociace spojeny s příplatkem dle rozhodnutí Valné hromady. Je umožněno, aby členské kraje uhradily individuální služby za municipality na svém území.

Obcím 1. stupně do 2000 obyv., mikroregionům a MAS, nejsou poskytovány služby v místě, s výjimkou pilotních postupů nebo projektových aktivit NSZM, příp. relevantních projektů jednotlivých členů.

Sdílejte stránku

TISK
i