• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členské příspěvky NSZM ČR - výše ročního příspěvku

Přehledová tabulka: Výše platby základního členského příspěvku v asociaci NSZM na rok 2024
/ dle usnesení Valné hromady NSZM ČR dne 7. června 2023 /
 

Typ municipality

1. rok členství

2. rok členství
a dále

Obec 1. stupně do 2000 obyvatel

bez příspěvku

bez příspěvku

Obec 1. stupně nad 2000 obyvatel

bez příspěvku

2,87 Kč / 1 obyvatele

Obec 2. nebo 3. stupně (město)

2,87 Kč / 1 obyvatele,
max. 5 000,-

2,87 Kč / 1 obyvatele,
max. 148 479,-

Město zapojené do Evropské sítě ZM WHO

5 000,-

2,87 Kč / 1 obyvatele,
max. 80 000,-

Městská část do 5000 obyvatel

2,87 Kč / 1 obyvatele,
max. 5 000,-

2,87 Kč / 1 obyvatele

Městská část nad 5000 obyvatel

5 000,-

2,87 Kč / 1 obyvatele,
max. 148 479,-

Mikroregion

bez příspěvku

3 000,-

Mikroregion, jehož součástí je členská obec 2. nebo 3. stupně

bez příspěvku

bez příspěvku

Místní akční skupina (MAS)

5 000,-

5 000,-

Hlavní město Praha

x

148 479,-

Kraj

148 479,-

148 479,-


Individuální služby NSZM pro členy (cityDATA+benchmark, cityPROJEKT ad.) jsou spojeny s příplatkem dle rozhodnutí Valné hromady. 

Obcím 1. stupně, mikroregionům a MAS nejsou poskytovány služby v místě ani individuální služby, s výjimkou ukázkových a pilotních postupů NSZM nebo projektových aktivit NSZM.

Sdílejte stránku

TISK
i