• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Partneři asociace NSZM ČR

Mezinárodní

Energy Cities
Energy Cities
NSZM je členem evropské asociace místních samospráv Energy Cities za Českou republiku

Národní

Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
oficiální dohoda o dlouhodobé spolupráci, metodická podpora při zpracování Zdravotního plánu města, koordinace kampaní se zdravotní tématikou
CzechInvest
CzechInvest
smlouva o spolupráci v oblasti podnikání v regionech

Další odborná spolupráce

Aktivní Česko
Aktivní Česko
memorandum o spolupráci, podpora zdravého pohybu a aktivního životního stylu
Asociace pro vodu ČR
Asociace pro vodu ČR
expertní neziskové sdružení v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.
ATTIS
ATTIS
spolupráce v oblasti manažerských softwarových nástrojů pro podporu řízení
Auto*Mat
Auto*Mat
spolupráce na rozvoji komunit
Culture matters
Culture matters
spolupráce v oblasti osvěty a vzdělávání v oblasti managementu kultury
EDUin
EDUin
spolupráce v oblasti vzdělávání
For City
For City
spolupráce v oblasti inovativních řešení pro města, obce a regiony
Frank Bold advokáti
Frank Bold advokáti
spolupráce v oblasti vzdělávání a právních norem ve vybraných tématech
HESTIA
HESTIA
spolupráce v oblasti podpory dobrovolnictví
Charita ČR
Charita ČR
spolupráce v oblasti rozvojové kooperace
Charta kvality ČR
Charta kvality ČR
spolupráce v oblasti naplňování strategie Národní politiky kvality
INEX-SDA
INEX-SDA
spolupráce v oblasti podpory dobrovolnictví
JINAG
JINAG
spolupráce v oblasti zlepšování kvality života v městských aglomeracích i venkovských regionech
Munipolis
Munipolis
spolupráce v oblasti zapojování veřejnosti – elektronické ankety
Nadace Proměny
Nadace Proměny
spolupráce v oblasti rozvoje městské zeleně a zapojování veřejnosti do proměn měst
ShineBean
ShineBean
spolupráce v oblasti globální odpovědnosti
spolupráce na kampani Ukliďme Česko
Zelený kruh
Zelený kruh
spolupráce v oblasti participace, životního prostředí ad.
Život 90
Život 90
spolupráce v oblasti zdravého a aktivního stárnutí

Mediální

Sdílejte stránku

TISK
i