• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Partneři asociace NSZM ČR

Mezinárodní

Evropská regionální kancelář Světové zdravotní organizace (WHO/EURO)
Evropská regionální kancelář Světové zdravotní organizace (WHO/EURO)
NSZM je certifikována ze strany WHO/EURO jako kvalitní asociace Zdravých měst, obcí
a regionů v rámci Evropy
Kancelář WHO v Praze
Kancelář WHO v Praze
odborná spolupráce v podpoře zdraví v České republice
Informační centrum OSN v Praze (UNIC)
Informační centrum OSN v Praze (UNIC)
spolupráce k propagaci udržitelného rozvoje, programů OSN v ČR i prezentace NSZM vůči zahraničí
ICLEI - Local Governments for Sustainability
ICLEI - Local Governments for Sustainability
NSZM je členem globální asociace místních samospráv k udržitelnému rozvoji ICLEI, přihlásila se k Baskické deklaraci.
Energy Cities
Energy Cities
NSZM je členem evropské asociace místních samospráv Energy Cities za Českou republiku
Únia miest Slovenska
Únia miest Slovenska
partnerská organizace obcí a měst (Slovensko)

Národní

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR)
odborná spolupráce k udržitelnému rozvoji a předsednictví výboru pro udržitelné municipality
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci
Ministerstvo životního prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra
spolupráce v oblasti metod řízení kvality
Český statistický úřad
Český statistický úřad
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci, sběr dat pro tématické indikátory na úrovni ORP
Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci, metodická podpora při zpracování Zdravotního plánu města, koordinace kampaní se zdravotní tématikou
Česká agentura pro standardizaci
Česká agentura pro standardizaci
spolupráce v oblasti standardů a norem v municipální sféře
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci, sběr dat pro vyhodnocení indikátorů zdravotního stavu obyvatel na úrovni ORP
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA)
spolupráce na Databázi MA21, oficiální smlouva o dlouhodobě spolupráci
Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády
Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády
(součást Úřadu vlády ČR) oficiální memorandum o dlouhodobé spolupráci
Svaz měst a obcí České republiky
Svaz měst a obcí České republiky
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci
Národní síť místních akčních skupin ČR
Národní síť místních akčních skupin ČR
spolupráce na rozvoji venkova, oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci
Sdružení místních samospráv ČR
Sdružení místních samospráv ČR
oficiální smlouva o dlouhodobé spolupráci
Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního prostředí
oficiální memorandum o dlouhodobé spolupráci
 Univerzita Karlova - Centrum pro sociální a ekonomické strategie
Univerzita Karlova - Centrum pro sociální a ekonomické strategie
oficiální memorandum o dlouhodobé spolupráci
Univerzita Karlova - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO)
Univerzita Karlova - Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče (CELLO)
spolupráce na tématu aktivní a zdravé stárnutí, memorandum o spolupráci
Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra rekreologie Fakulty tělesné kultury
spolupráce v oblasti podpory pohybových aktivit, společné projekty

Další odborná spolupráce

Agentura pro mládež/ Erasmus+: Mládež v akci
Agentura pro mládež/ Erasmus+: Mládež v akci
spolupráce při zapojování mladé generace ve městech
Asociace Entente Florale CZ - Souznění
Asociace Entente Florale CZ - Souznění
spolupráce v aktivitách ke zvýšení estetické hodnoty prostředí ve městech, obcích a krajích
Asociace měst pro cyklisty
Asociace měst pro cyklisty
spolupráce k podpoře cyklistické dopravy ve městech
Asociace pro vodu ČR
Asociace pro vodu ČR
expertní neziskové sdružení v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.
Asociace regionálních značek
Asociace regionálních značek
propagace certifikovaných českých regionálních výrobků
A-CSR - Asociace společenské odpovědnosti
A-CSR - Asociace společenské odpovědnosti
spolupráce v oblasti společenské odpovědnosti, zejména s ohledem na veřejnou správu
Auto*Mat
Auto*Mat
spolupráce na rozvoji komunit
Centrum kvality bydlení
Centrum kvality bydlení
spolupráce na tématech kvality obytného prostředí
CIEM - Český institut efektivního managementu
CIEM - Český institut efektivního managementu
spolupráce v oblasti metod kvality
Culture matters
Culture matters
spolupráce v oblasti osvěty a vzdělávání v oblasti managementu kultury
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD)
spolupráce s podnikatelským sektorem v tématu udržitelného rozvoje
Ekologický institut Veronica
Ekologický institut Veronica
spolupráce v oblastech udržitelného regionálního rozvoje, adaptace a resilience
Frank Bold advokáti
Frank Bold advokáti
spolupráce v oblasti vzdělávání a právních norem ve vybraných tématech
Heinrich-Böll-Stiftung
Heinrich-Böll-Stiftung
spolupráce na relevantních tématech a akcích
HESTIA
HESTIA
spolupráce v oblasti podpory dobrovolnictví
Charita ČR
Charita ČR
spolupráce v oblasti rozvojové kooperace
Charta kvality ČR
Charta kvality ČR
spolupráce v oblasti naplňování strategie Národní politiky kvality
INEX-SDA
INEX-SDA
spolupráce v oblasti podpory dobrovolnictví
 Institut komunitního rozvoje
Institut komunitního rozvoje
spolupráce v oblasti MA21, zapojování veřejnosti a vzdělávání
KHS Libereckého kraje
KHS Libereckého kraje
odborná spolupráce v tématu hodnocení HIA
Mladí občané
Mladí občané
spolupráce v aktivním zapojení mladé generace
Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas
Spolupráce v oblasti zapojování veřejnosti – elektronické ankety
Národní síť podpory zdraví
Národní síť podpory zdraví
spolupráce na příkladech dobré praxe, programech a aktivitách v podpoře zdraví
Zdravá Vysočina, z.s.
Zdravá Vysočina, z.s.
spolupráce na příkladech dobré praxe, programech a aktivitách v podpoře zdraví
 Nadace Partnerství
Nadace Partnerství
spolupráce na celostátní soutěži Cesty městy (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) a na grantovém programu Na zelenou (bezpečné cesty do školy)
Nadace Proměny
Nadace Proměny
spolupráce v oblasti rozvoje městské zeleně a zapojování veřejnosti do proměn měst
Nadace Via
Nadace Via
spolupráce na rozvoji komunit
Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO)
spolupráce pro udržitelnou energetiku ve městech
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
spolupráce v oblasti kvality veřejné správy
ShineBean
ShineBean
spolupráce v oblasti globální odpovědnosti
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život
STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život
spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
Společnost pro Fair Trade
Společnost pro Fair Trade
spolupráce v oblasti Fair Trade
Strukturovaný dialog s mládeží
Strukturovaný dialog s mládeží
spolupráce v aktivním zapojení mladé generace
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
spolupráce v oblasti ekovýchovy, dětských a studentských Fór ad.
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
spolupráce v oblasti občanského vzdělávání, dobrovolnictví a mládeže
SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
SPCCH - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
spolupráce na celostátních kampaních a osvětě
spolupráce na kampani Ukliďme Česko
Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú.
Ústav pro zdravotní gramotnost, z. ú.
spolupráce v oblasti zdravotní gramotnosti a podpory zdraví
Zelený kruh
Zelený kruh
spolupráce v oblasti participace, životního prostředí ad.
Život 90
Život 90
spolupráce v oblasti zdravého a aktivního stárnutí

Mediální

Moderní obec
Moderní obec
Časopis
Regionální televize
Regionální televize
Regionální TV
TISK
i