• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství OBCE, MĚSTYSU, MĚSTA do 2000 obyvatel

Informace na této stránce se vztahují pouze k obcím 1. stupně (informace pro obce 2. a 3. stupně jsou uvedeny pod odkazem „ČLENSTVÍ MĚSTA“).

UPOZORNĚNÍ
Obcím, městysům a městům do 2000 obyvatel poskytuje asociace NSZM ČR členství ZDARMA, nejsou jim však poskytovány služby v místě, tedy s osobní účastí pracovníků NSZM v obci - kromě vybraných pilotních a projektových aktivit asociace nebo člena. 

Služby NSZM pro malé obce jsou orientovány především na bezplatnou distribuci informací pro obce (akce, projekty, granty), zdarma účast na celostátních akcích (konference, školení) a na sdílení dobré praxe mezi obcemi

JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí obce do asociace NSZM ČR jsou:
- zastupitelstvo obce schválí členství v NSZM ČR
- zastupitelstvo obce schválí Deklaraci Zdravé obce
- zastupitelstvem bude pověřen odpovědný politický zástupce obce - "odpovědný politik Programu Zdravá obec" (většinou starosta/místostarosta)
- bude stanoven pracovník v rámci obecního úřadu či zastupitel, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci - "koordinátor Programu Zdravá obec"
  / v některých případech vykonává pověřený politik Zdravé obce také funkci koordinátora /

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:

  • Vzor usnesení zastupitelstva obce
  • Vzor deklarace Zdravé obce
  • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.

POSTUP PŘIJETÍ ČLENA DO NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na e-mail: info@zdravamesta.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název obce; IČO; adresa
- starosta – kontakt (tel, e-mail)
- politický zástupce obce pro program Zdravá obec – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- kopie nebo výpis z usnesení zastupitelstva obce.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Obce do 2000 obyvatel mají členství v asociaci ZDARMA.

Pro ostatní obce vyplývá z členství v NSZM povinnost každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.
 

„SLOVNÍČEK“

  • mezinárodní Program Zdravé město v roce 1988 iniciovala OSN-WHO a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání programu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie aj.). Základním cílem programu je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj.
     
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Program Zdravé město OSN-WHO. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv více na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  

 

Sdílejte stránku

TISK
i