• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství MĚSTA

Jak se stát členem asociace NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí města do asociace NSZM ČR jsou:

 • zastupitelstvo města schválí členství v NSZM ČR
 • zastupitelstvo města schválí Deklaraci Zdravého města
 • zastupitelstvem bude pověřen odpovědný politický zástupce města - "politik Programu Zdravé město"
  (jedná se o zástupce vedení radnice: starosta / místostarosta / radní)
 • bude stanoven pracovník úřadu, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci - "koordinátor Programu Zdravé město"

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:

 • Vzor Deklarace Zdravého města
 • Vzor důvodové zprávy a usnesení zastupitelstva
 • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.

Postup přijetí člena NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na e-mail: info@zdravamesta.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi

 • název města; IČO; adresa
 • starosta/primátor – kontakt (tel, e-mail)
 • politický zástupce města pro Program Zdravé město – kontakt (tel, e-mail)
 • osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
 • tajemník úřadu – kontakt (tel, e-mail)
 • kopie nebo výpis z usnesení zastupitelstva města
 • přehled důležitých kontaktů v rámci úřadu, pokud existují (e-mail): ved. strategického rozvoje, tiskový mluvčí, energetický manažer.
 •  

Členské příspěvky

Z členství města v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.

 

„SLOVNÍČEK“

 • mezinárodní Program Zdravé město v roce 1988 iniciovala OSN-WHO a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání programu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie aj.). Základním cílem programu je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj.
   
 • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Program Zdravé město OSN-WHO. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv více na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  

Sdílejte stránku

TISK
i