• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství MIKROREGIONU

UPOZORNĚNÍ

Mikroregionům poskytuje asociace NSZM ČR členství za ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK (viz níže), nejsou jim však poskytovány služby v místě, tedy s osobní účastí pracovníků NSZM v mikroregionu - kromě vybraných pilotních a projektových aktivit. 

Služby NSZM pro mikroregiony jsou orientovány především na bezplatnou distribuci informací pro mikroregiony (akce, projekty, granty), zdarma účast na celostátních akcích (konference, školení) a na sdílení dobré praxe mezi mikroregiony


JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí mikroregionu do asociace NSZM ČR jsou:
- valná hromada mikroregionu schválí členství v NSZM ČR
- valná hromada mikroregionu schválí Deklaraci Zdravého mikroregionu
- radou mikroregionu bude pověřen odpovědný politický zástupce, který zastupuje některou z obcí mikroregionu:
   "odpovědný politik programu Zdravý mikroregion" (většinou starosta/místostarosta)
- bude stanoven pracovník v rámci kanceláře mikroregionu, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci: 
  "koordinátor programu Zdravý mikroregion"
   / v některých případech vykonává pověřený politik Zdravého mikroregionu také funkci koordinátora /.

Uvedené funkce lze využít i pro metodu MA21.  

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:
Vzor důvodové zprávy a usnesení valné hromady mikroregionu
Vzor Deklarace Zdravého mikroregionu
Stanovy NSZM ČR
.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.


POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství. Žádost je předána Kanceláři NSZM na poštovní adresu: NSZM ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 a zároveň e-mail: nszm@nszm.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název mikroregionu; IČO; adresa
- předseda mikroregionu – kontakt (tel, e-mail)
- politický zástupce mikroregionu pro program Zdravý mikroregion – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- kopie nebo výpis z usnesení valné hromady mikroregionu


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství mikroregionu v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby symbolického členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.„SLOVNÍČEK“

• mezinárodní Projekt Zdravé město – v roce 1988 jej iniciovala Světová zdravotní organizace OSN a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.

• Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Projekt Zdravé město – Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Členská základna NSZM se každoročně rozrůstá, územně má asociaci vliv více na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).

 

TISK
i