• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství MIKROREGIONU

UPOZORNĚNÍ

Mikroregionům poskytuje asociace NSZM ČR členství za ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK (viz níže), nejsou jim však poskytovány služby v místě, tedy s osobní účastí pracovníků NSZM v mikroregionu - kromě vybraných pilotních a projektových aktivit. 

Služby NSZM pro mikroregiony jsou orientovány především na bezplatnou distribuci informací pro mikroregiony (akce, projekty, granty), zdarma účast na celostátních akcích (konference, školení) a na sdílení dobré praxe mezi mikroregiony


JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí mikroregionu do asociace NSZM ČR jsou:
- valná hromada mikroregionu schválí členství v NSZM ČR
- valná hromada mikroregionu schválí Deklaraci Zdravého mikroregionu
- radou mikroregionu bude pověřen odpovědný politický zástupce, který zastupuje některou z obcí mikroregionu:
   "odpovědný politik Programu Zdravý mikroregion" (většinou starosta/místostarosta)
- bude stanoven pracovník v rámci kanceláře mikroregionu, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci: 
  "koordinátor Programu Zdravý mikroregion"
   / v některých případech vykonává pověřený politik Zdravého mikroregionu také funkci koordinátora /.  

Níže jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:

  • Vzor důvodové zprávy a usnesení valné hromady mikroregionu
  • Vzor Deklarace Zdravého mikroregionu
  • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.


POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství. Žádost je předána Kanceláři NSZM na e-mail: info@zdravamesta.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název mikroregionu; IČO; adresa
- předseda mikroregionu – kontakt (tel, e-mail)
- politický zástupce mikroregionu pro program Zdravý mikroregion – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- kopie nebo výpis z usnesení valné hromady mikroregionu


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství mikroregionu v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby symbolického členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.

 

„SLOVNÍČEK“

  • mezinárodní Program Zdravé město v roce 1988 iniciovala OSN-WHO a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání programu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie aj.). Základním cílem programu je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj.
     
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Program Zdravé město OSN-WHO. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  


 

Sdílejte stránku

TISK
i