• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství MĚSTSKÉ ČÁSTI

JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí městské části (MČ) do asociace NSZM ČR jsou:
- zastupitelstvo MČ schválí členství v NSZM ČR
- zastupitelstvo MČ schválí Deklaraci Zdravé městské části
- zastupitelstvem bude pověřen politický zástupce MČ - "odpovědný politik programu Zdravá městská část“
(většinou se jedná o zástupce vedení radnice – starosta/místostarosta)
- bude stanoven pracovník v rámci úřadu, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci - "koordinátor programu Zdravá městská část"  

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY materiálů pro vstup do NSZM ČR:

  • Vzor Deklarace Zdravé MČ
  • Vzor důvodové zprávy a usnesení zastupitelstva
  • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.

POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na poštovní adresu: NSZM ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, a zároveň e-mail: nszm@nszm.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název městské části; IČO; adresa
- starosta – kontakt (tel, e-mail)
- politický zástupce města pro Projekt Zdravá MČ – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- tajemník úřadu – kontakt (tel, e-mail)
- kopie nebo výpis z usnesení zastupitelstva městské části.
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství městské části v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.

 

„SLOVNÍČEK“

  • mezinárodní program Zdravé město – v roce 1988 jej iniciovala Světová zdravotní organizace OSN a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
     
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní program Zdravé město. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv na 50% populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  
 

 

TISK
i