• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství MĚSTSKÉ ČÁSTI

JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí městské části (MČ) do asociace NSZM ČR jsou:
- zastupitelstvo MČ schválí členství v NSZM ČR
- zastupitelstvo MČ schválí Deklaraci Zdravé městské části
- zastupitelstvem bude pověřen politický zástupce MČ - "odpovědný politik Programu Zdravá městská část“
(většinou se jedná o zástupce vedení radnice – starosta/místostarosta)
- bude stanoven pracovník v rámci úřadu, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci - "koordinátor Programu Zdravá městská část"  

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY materiálů pro vstup do NSZM ČR:

  • Vzor Deklarace Zdravé MČ
  • Vzor důvodové zprávy a usnesení zastupitelstva
  • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.

POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na e-mail: info@zdravamesta.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název městské části; IČO; adresa
- starosta – kontakt (tel, e-mail)
- politický zástupce města pro Program Zdravá MČ – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- tajemník úřadu – kontakt (tel, e-mail)
- kopie nebo výpis z usnesení zastupitelstva městské části
- přehled důležitých kontaktů v rámci úřadu, pokud existují (e-mail): ved. strategického rozvoje, tiskový mluvčí, energetický manažer.

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství městské části v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.

 

„SLOVNÍČEK“

  • mezinárodní Program Zdravé město v roce 1988 iniciovala OSN-WHO a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání programu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Dánsko, Švédsko, Nizozemsko, Francie, Itálie, Německo, Velká Británie aj.). Základním cílem programu je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: kvalita života, zdraví, udržitelný rozvoj.
     
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní Program Zdravé město OSN-WHO. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv na 50% populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  
 

 

Sdílejte stránku

TISK
i