• naše weby..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!

Členství Místní akční skupiny (MAS)

UPOZORNĚNÍ
Místním akčním skupinám poskytuje asociace NSZM ČR členství za ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK (viz níže), nejsou jim však poskytovány služby v místě, tedy s osobní účastí pracovníků NSZM v území MAS - kromě vybraných pilotních a projektových aktivit. 

Služby NSZM pro mikroregiony jsou orientovány především na bezplatnou distribuci informací pro MAS (akce, projekty, granty), zdarma účast na celostátních akcích (konference, školení) a na sdílení dobré praxe mezi MAS


JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí MAS do asociace NSZM ČR jsou:
- valná hromada MAS schválí členství v NSZM ČR
- radou MAS bude pověřen odpovědný politický zástupce, který zastupuje některou z obcí v území MAS:
   "odpovědný politik programu Zdravá MAS" (většinou starosta/místostarosta některé z obcí v MAS)
- bude stanoven pracovník v rámci kanceláře MAS, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci:
  "koordinátor programu Zdravá MAS"  / v některých případech se jedná o pověřeného politika programu Zdravá MAS, případně jiného člena vedení MAS / 

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:

 • Vzor důvodové zprávy a usnesení valné hromady MAS
 • Vzor Deklarace Zdravé MAS
 • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.


POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na poštovní adresu: NSZM ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, a zároveň e-mail: nszm@nszm.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název MAS; IČO; adresa
- statutární zástupce – kontakt (tel, e-mail)
- odpovědný politik Zdravé MAS – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- projektový manažer MAS – kontakt
- statistické údaje o MAS: celkový počet obcí (vč. obcí členských mikroregionů), celkový počet obyvatel v území MAS. 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství MAS v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.

 

„SLOVNÍČEK“

 • mezinárodní program Zdravé město – v roce 1988 jej iniciovala Světová zdravotní organizace OSN a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
   
 • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní program Zdravé město. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  


 

 • Základní informace
 • [VZOR] Deklarace Zdravé město / obec / region [117.8 kB, zip]
  Deklarace je po úpravě využitelná pro všechny typy municipalit a regionů. V podkladech naleznete i důvodovou zprávu, návrh usnesení a další materiály pro schvalování deklarace. V případě zájmu o širší verzi deklarace, kontaktujte prosím Kancelář NSZM ČR.
 • Materiály a info-zdroje
 • PŘÍNOSY A SLUŽBY PRO ČLENY (leták) [1.7 MB, pdf]
TISK
i