• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Členství Místní akční skupiny (MAS)

UPOZORNĚNÍ
Místním akčním skupinám poskytuje asociace NSZM ČR členství za ZVÝHODNĚNÝCH PODMÍNEK (viz níže), nejsou jim však poskytovány služby v místě, tedy s osobní účastí pracovníků NSZM v území MAS - kromě vybraných pilotních a projektových aktivit. 

Služby NSZM pro mikroregiony jsou orientovány především na bezplatnou distribuci informací pro MAS (akce, projekty, granty), zdarma účast na celostátních akcích (konference, školení) a na sdílení dobré praxe mezi MAS


JAK SE STÁT ČLENEM ASOCIACE NSZM ČR?

Základní předpoklady pro přijetí MAS do asociace NSZM ČR jsou:
- valná hromada MAS schválí členství v NSZM ČR
- radou MAS bude pověřen odpovědný politický zástupce, který zastupuje některou z obcí v území MAS:
   "odpovědný politik programu Zdravá MAS" (většinou starosta/místostarosta některé z obcí v MAS)
- bude stanoven pracovník v rámci kanceláře MAS, který bude v kontaktu s NSZM a bude odpovídat za odborně správnou realizaci:
  "koordinátor programu Zdravá MAS"  / v některých případech se jedná o pověřeného politika programu Zdravá MAS, případně jiného člena vedení MAS / 

Níže (na konci stránky) jsou uvedeny VZORY a podkladové materiály pro vstup do NSZM ČR:

  • Vzor důvodové zprávy a usnesení valné hromady MAS
  • Vzor Deklarace Zdravé MAS
  • Stanovy NSZM ČR

.. a další podpůrné/doplňující dokumenty pro projednání členství.


POSTUP PŘIJETÍ ČLENA NSZM ČR

Přijetí člena je možné průběžně po celé období roku. Rozhoduje o něm Rada NSZM ČR na svých pravidelných zasedáních na základě žádosti o členství.
Žádost je předána Kanceláři NSZM ČR na poštovní adresu: NSZM ČR, Palác YMCA, Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, a zároveň e-mail: nszm@nszm.cz.

Žádost o členství je nutné předat s těmito náležitostmi
- název MAS; IČO; adresa
- statutární zástupce – kontakt (tel, e-mail)
- odpovědný politik Zdravé MAS – kontakt (tel, e-mail)
- osoba pověřená ke komunikaci s NSZM (většinou již stanovený koordinátor) - kontakt (tel, e-mail)
- projektový manažer MAS – kontakt
- statistické údaje o MAS: celkový počet obcí (vč. obcí členských mikroregionů), celkový počet obyvatel v území MAS. 
 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Z členství MAS v NSZM vyplývá povinnosti každoroční platby členského příspěvku,
podrobnosti k výši příspěvku naleznete ZDE.

 

„SLOVNÍČEK“

  • mezinárodní program Zdravé město – v roce 1988 jej iniciovala Světová zdravotní organizace OSN a k jeho realizaci přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za více patnáct let trvání projektu v Evropě vzniklo 1300 Zdravých měst ve 30 zemích (např. Velká Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko aj.). Základním cílem této aktivity je podpořit na úrovni měst, obcí a regionů realizaci mezinárodně uznávaných hodnot: zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života.
     
  • Národní síť Zdravých měst ČR – asociace sdružující města, obce a regiony, které realizují v prostředí ČR mezinárodní program Zdravé město. Zdravá města, obce a regiony systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj a podporu zdraví, ptají se svých obyvatel na jejich názory. Územně má asociace vliv na 50 % populace ČR (více viz www.nszm.cz/clenove).  


 

TISK
i