• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Archiv projektů NSZM

Podpora dekarbonizace vytápění ve vybraných městech
zdroj: European Climate Foundation (ECF)

„PART-NET“ - PARTicipace a NETworking
zdroj: Fondy EHP 2014-21, GG - Program Řádná správa

Digitalizace, strategická práce, participace, udržitelný rozvoj (etapa 2023)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Databáze strategií - elektronizace, strategická práce, udržitelný rozvoj (etapa 2022)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2021)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

ZDRAVÁ MĚSTA, OBCE A REGIONY - síť pro rozvoj, komunikaci a spolupráci
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21
zdroj: ESF, Operační program Zaměstnanost

Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2020)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR
zdroj: Program EFEKT

Mainstream the Covenant of Mayors in Member States
zdroj: Energy Cities

Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2019)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Databáze strategií, podpora strategické práce municipalit a udržitelného rozvoje (etapa 2018)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Renewables Networking Platform
zdroj: Energy Cities

Osvěta a vzdělávání pro obce, městské části a veřejnost k udržitelnému rozvoji a životnímu prostředí
zdroj: SFŽP ČR

Databáze Strategií - podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2017)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Databáze Strategií - podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2016)
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost
zdroj: Program švýcarsko-české spolupráce, Fond environmentální odbornosti

Databáze strategií - podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Nedělám to pro sebe
zdroj: Program Evropské unie Mládež v akci

STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše
zdroj: Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Udržitelný rozvoj - Informovanost, dobrá praxe, akce
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

WHO-BCA 2014-15: Podpora zdraví a zapojení veřejnosti do rozhodování
zdroj: Světová zdravotní organizace, Biennal Collaborative Agreement 2014-15

Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?
zdroj: Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Národní síť podpory pohybové aktivity
zdroj: Evropský sociální fond, MŠMT ČR

Mládež v akci? Ano, v obci!
zdroj: Program Evropské unie Mládež v akci

Podpora pro strategický rozvoj - 2013
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

WHO-BCA 2012-13: "Města přátelská seniorům"
zdroj: Světová zdravotní organizace, Biennal Collaborative Agreement 2012-13

Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně
zdroj: Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Data a nástroje pro strategický rozvoj
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

ROZvoj Místních Agend 21 a INovativní přístupy pro všechny typy municipalit
zdroj: Ministerstvo životního prostředí

"A-test" - Testování a hodnocení pokročilých Místních Agend 21 v praxi
zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Provázanost strateg. dokumentů MMR a krajů se "SRUR ČR"
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

NET-WORKS - Síť MA21 pro poradenství, vzdělávání, osvětu a sdílení dobré praxe
zdroj: SFŽP
partner projektu: Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR

Analýza rozvojových strategií obcí vůči Strategii udržitelného rozvoje ČR 
zdroj: Ministerstvo životního prostředí

[NSZM partnerem] Strengthening Engagement in Public Health Research (STEPS)
koordinátor: University College London
zdroj: Evropská komise (Science in Society)

[NSZM partnerem] Cyber DISPLAY
koordinátor: Energie-Cités
zdroj: Evropská komise (Intelligent Energy)

[NSZM partnerem] SUNFLOWER
koordinátor: City of Moura (Portugal)
zdroj: Evropská komise (Intelligent Energy)

Partnerstvím k rozvoji měst a obcí - sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů ZM a MA21
zdroj: Fond Partnerství (Program švýcarsko-české spolupráce)
partner projektu: Equiterre, partner for sustainable development

UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA - příprava celostátního Společného tématu místních Agend 21
zdroj: SFŽP

Prezentace klíčových témat MMR v obcích, vzdělávání a poradenství pro jejich kvalitní rozvoj
zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

MAgNET – Síťová spolupráce MA21 prostřednictvím modelu Leading & Learning Cities
zdroj: MŽP (Revolvingový fond)

Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce
zdroj: SFŽP (program 8.1)

Podpora pro pilotní postupy strategického řízení ve veřejné správě
zdroj: MMR (Dotace pro NNO)

[NSZM partnerem] Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí
koordinátor: PORSENNA o.p.s.
zdroj: MŽP (program Vědy a Výzkumu)

[NSZM partnerem] Biennial Collaborative Agreement 2008-2009 (BCA)
koordinátor:  Státní zdravotní ústav
zdroj: WHO EUROPE

Kvalitně a efektivně v obcích a regionech
zdroj: MMR (Dotace pro NNO)

[NSZM partnerem] Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu
koordinátor: CENIA – česká agentura životního prostředí
zdroj: ESF, Ministerstvo životního prostředí (OP RLZ, opatření 4.2)

[NSZM partnerem] Rozvoj sítě enviromentálních informačních a poradenských center Moravskoslezského kraje
koordinátor: Moravskoslezský kraj
zdroj: ESF, Ministerstvo životního prostředí (OP RLZ, opatření 4.2)

Síť měst, obcí a regionů jako platforma pro vzdělávání a práci s příklady dobré praxe v oblasti udržitelného rozvoje
zdroj: ESF, MŽP ČR

[NSZM partnerem] Stop sociálnímu vyloučení
koordinátor: ICN
zdroj: Evropská komise

Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji s důrazem na environmentální vzdělávání a osvětu
zdroj: SFŽP ČR

Podpora realizace pilotních projektů zapojování veřejnosti do procesu zvyšování absorpční kapacity ve vybraných městech Jihomoravského kraje
zdroj: Jihomoravský kraj (SROP 3.3)

Jak úspěšně čerpat dotace EU – semináře ke zvýšení absorpční kapacity opatř. SROP 3.2
zdroj: MMR ČR, zdroj asistenční pomoc SROP

Strategické a komunitní plánování – Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje
zdroj: Olomoucký kraj (SROP 3.3)

Místní Agendy 21 v programech sociálního a ekonomického rozvoje
zdroj: SFŽP ČR

Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
zdroj: Kraj Vysočina (SROP 3.3)

Kvalita života v krajích – strategický benchmarking
zdroj: MV ČR

Testování Kritérií místních Agend 21 – Pilotní ukázky v ČR
zdroj: MŽP ČR

Šíření úspěšných výstupů z procesu místních Agend 21
zdroj: MŽP ČR

Sdílejte stránku

TISK
i