• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše

Základní informace

Název projektu: STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše
Název projektu v EN: Strateg-2: Strategic Management in Municipalities – a step further
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2013
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015
Zdroj financování: Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

loga_1.jpg

Cíl a účel projektu

OBECNÝ CÍL projektu je kvalitní, efektivní a komunikující veřejná správa. Dílčími cíli jsou pak -  posílení kvality řízení a otevřenosti územní veř. správy; rozvinutí znalostí a dovedností úředníků i politiků obcí v oblasti systémového plánování s veřejností a strategického řízení; efektivní posílení horizontální i vertikální spolupráce a komunikace obcí.

Projekt navazuje na uskutečněné aktivity žadatele i samotných obcí. Navrhuje paletu vzájemně se doplňujících aktivit osvědčených z praxe i zcela inovativních. Projekt navrhuje zacílené VZDĚLÁVÁNÍ jak pro zástupce úřadů obcí, tak politickou reprezentaci. Nezapomíná na individualizované METODICKÉ KONZULTACE a  PORADENSTVÍ pro začátečníky i v metodách kvality pokročilé obce, pro různé typy municipalit. Zaměřuje se na horizontální mapování a sdílení DOBRÉ PRAXE na celostátních akcích i na internetu, rovněž na posílení VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE mezi obcemi, regiony a národními institucemi prostřednictvím efektivních IT nástrojů pro strategické plánování a řízení. Projekt pilotně testuje řadu INOVACÍ jak pro práci uvnitř úřadů, tak pro komunikaci obcí navenek.

Tento systémový a komplexní projekt je určen pro celé území ČR, aktivity jsou cíleny na různé velikostní kategorie obcí, včetně obcí do 2 tis. obyv. Cílovou skupinou jsou zástupci úřadů obcí a regionů po celé ČR, hl. tajemníci, koordinátoři metod kvality, pracovníci strategických týmů, proj. manažeři ad., a volení zástupci obcí.

 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz


Akce:

Tematický seminář: Setkání Zdravých krajů (02/2014, Brno)
Tematický seminář: Setkání městských částí Prahy (03/2014, Praha)
Akreditované vzdělávání - Letní škola Zdravých měst (06/2014, Turnov)
Mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?" (11/2014, Praha)
Akreditované vzdělávání - Podzimní škola Zdravých měst (11/2014, Ostrava)
Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR (11/2014, Praha)
Akreditované vzdělávání - Jarní škola Zdravých měst (03/2015, Tábor)
Tematický seminář: Strategické řízení v obcích a metody kvality (05/2015, Praha)
Tematický seminář: Setkání městských částí Prahy (06/2015, Praha)
Akreditované vzdělávání - Letní škola Zdravých měst (06/2015, Jilemnice)


Další akce:

- Kontroly realizace místní Agendy 21, 2013 (8.10.Chrudim; 14.10. Křižánky; 15.10. Drahanská vrchovina; 16.10. Kopřivnice; 23.10. Prostějov; 24.10. Vsetín; 30.10.       Litoměřice)
- Diskusní setkání politiků - Rada NSZM (04/2014 Kopřivnice; 06/2014 Turnov; 09/2014 Vsetín, 03/2015 Jihlava, 04/2015 Praha, 06/2015 Jilemnice)
- Školení k informačním systémům DATAPLÁN a Databáze strategií (06/2014 Turnov, 11/2014 Ostrava, 03/2015 Tábor, 06/2015 Jilemnice)
- Vzdělávací program "Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života" (02/2014 Turnov; 05/2014 Znojmo; 05/2014 Šlapanice; 06/2014 Praha 20 - Horní Počernice; 08/2014 Strakonice)
- Tematický seminář - Společenská odpovědnost a odpovědné zadávání veřejných zakázek (04/2014, Praha)
- Workshop „Sídliště, jak dál?“ (06/2014 Turnov)
- příprava Zdravotního plánu města - Jednání odborného pracovního týmu (Tábor; Chrudim; Strakonice; Valašské Meziříčí; Litoměřice; Prachatice; Jihlava; Vsetín, Hodonín, Ústí nad Labem)
- Kontroly realizace místní Agendy 21, 2014 (1.10. Chrudim; 2.10. Křižánky; 6.10. Litoměřice; 7.10. Drahanská vrchovina; 8.10. Kopřivnice; 9.10. Vsetín)

Publikace

Publikace: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů (2015)


Media:

Aktualita: "Nejlepší Zdravá města, obce a regiony se prezentují ve svém domácím prostředí"
Aktualita: "I letos Zdravé kraje diskutovaly o svých projektech, inspiracích a dalším rozvoji" 
Aktualita: "Sídliště, jak dál? Společná aktivita asociace Zdravých měst a Fakulty architektury ČVUT"
Aktualita: "Setkání městských částí ke Zdravému městu poprvé proběhlo pod záštitou Prahy"
Aktualita: "Strategické řízení obcí i budoucnost sídlišť, na Letní škole Zdravých měst 2014"
Aktualita: Sídliště, jak dál? Návody i úskalí představila mezinárodní konference
Aktualita: Podzimní školu Zdravých měst v Moravskoslezském kraji navštívila více než stovka účastníků
Aktualita: Jak dál po komunálních volbách? Inspiraci nabídla Konference Zdravých měst
Aktualita: "Jarní škola Zdravých měst v Táboře přivítala rekordní počet účastníků"
Video: "Videoreportáž z Jarní Školy NSZM ČR v Táboře"
Aktualita: Nová publikace: Udržitelné finanční řízení obcí a regionů
Aktualita: "Metody kvality a strategické řízení na tematické Sekci Zdravých měst, 21.5."
Aktualita: "Finanční zdroje a participativní rozpočty na Škole Zdravých měst v Jilemnici"
Tisková zpráva: "Otevřené sdílení osvědčených praktik mezi obcemi je přínosem pro všechny – politiky, úředníky i občany (30.6.2015)"

Příklady dobré praxe

Sdílejte stránku

TISK
i