• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

17.6. - 19.6.2015 - 12:00

Letní škola NSZM ČR 2015 v Jilemnici

Ve dnech 17. - 19. června 2015 se v Jilemnici setkalo více než 80 zástupců měst, obcí a regionů, kteří diskutovali a sdíleli své zkušenosti z praxe. Letní školu Zdravých měst zahájil úvodní seminář, který představil zajímavé inspirace či aktivity obcí a odborných partnerů. V úvodu byly prezentovány nástroje a aktuality k programu místní Agenda 21 (MA21), především možnosti financování a nejbližší plánované výzvy.

Účastníky přivítali radní Libereckého kraje Vít Příkaský a starostka Města Jilemnice Jana Čechová. Město představilo kulturní a společenské akce i bohatou spolkovou činnost, včetně úspěšného studentského filmového zpravodajství Televize Krkonoše. Mezi dalšími inspiracemi zazněly například zkušenosti z metody plánování s veřejností „Tvorba vize komunity“ v Libereckém kraji, příspěvky věnované udržitelnému hospodaření s vodou, především dešťovou, či podpoře správného a včasného poskytování neodkladné zdravotní pomoci. Přínosnou inovaci současně oceněnou „razítkem DobráPraxe“ přednesli zástupci Města Vsetína. Představili sadu systémových nástrojů cílených na zpřehlednění finančního řízení města i jím založených organizací. Aktivita doplňuje již zavedené manažerské účetnictví či dlouhodobé hodnocení pracovníků a nastavení výkonnostních kritérií. Poskytuje mj. možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele, výhodou je operativa, pravidelnost a přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města. Více k oceněnému postupu zde.

Odpolední blok byl zaměřen na téma zapojování mladé generace do rozvoje měst. Téma otevřela poslankyně Nina Nováková, účastníky seznámila se svými zkušenostmi a aktivitami v této oblasti. Dále byla představena celosvětově využívaná metodika Active Citizens, fungování a činnost školních, městských a krajských studentských parlamentů, postup Strukturovaného dialogu s mládeží, nabídka vzdělávacích programů Varianty společnosti Člověk v tísni či projekty realizované organizací Mladí občané zacílené na zvýšení motivace mladých k zapojení se do občanského života. V závěru zazněly zajímavé možnosti finanční podpory veřejně prospěšných projektů mladých v kraji Vysočina díky inciativě Mládež kraji.

Druhý den Letní školy proběhly metodické a praktické tréninky pro koordinátory MA21 věnované tématům medializace a PR, naplňování kritérií MA21, finančnímu řízení, participativnímu rozpočtování či hodnocení projektů. Třídenní akci završil nácvik práce s informačním systémem DataPlán a individuální konzultace.

Účastníci si celou akci velice pochvalovali, ocenili příjemné prostředí i skvělé organizační zajištění ze strany Města Jilemnice. Další škola Zdravých měst proběhne na podzim ve Znojmě s pokračováním tématu udržitelného finančního řízení a participativních rozpočtů, nácvikem přípravy projektů a s mnohým dalším.

Program, přednesené prezentace i výběr z fotodokumentace akce naleznete v nejbližších dnech ZDE.

Akce je součástí projektu NSZM ČR „STRATEG-2“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

esf_eu_oplzz_podorujeme_horizont_cb_male.jpg

zpět na přehled akcí

TISK
i