• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Databáze Strategií - podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2016)

Základní informace

logo_MMR_barevne.jpg

Název projektu: Databáze Strategií - podpora pro udržitelný rozvoj a strategické řízení (etapa 2016)
Název projektu v EN: Database of Strategies - support for sustainable development and strategic management (2016) 
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2016
Zdroj financování: Ministerstvo pro místní rozvoj, dotace pro NNO na rok 2016

Cíl a účel projektu

Zásadním tématem projektu je dlouhodobá spolupráce MMR s NSZM v oblasti strategického řízení, a to zejména co do sledování vzájemných vazeb dokumentů na národní a regionální úrovni, jejich zobrazení a systematická práce s nimi. Nástrojem využívaným k této práci je on-line informační systém Databáze Strategií, který je dle zadání MMR průběžně rozvíjen pro využití na národní a krajské úrovni.
V rámci projektu je navrženo dle požadavku MMR vyvíjet, případně inovovat moduly a funkcionality Databáze strategií pro podporu strategické práci na národní a krajské úrovni. Důležitou část aktivit tvoří metodická podpora uživatelů systému.

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Další informační zdroje

www.Databaze-Strategie.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj

Media

Aktualita: 500 aktuálních strategických dokumentů v Databázi strategií  
Aktualita: Cíle udržitelného rozvoje a Zdraví 2020 se propojují v praxi Zdravých měst a Zdravých regionů

Sdílejte stránku

TISK
i