• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR

Základní informace

Název projektu: Vyhodnocení energetického managementu (EM) v municipalitách ČR a návrh dalšího postupu pro rozvoj EM v ČR
Název projektu v EN: Evaluation of energy management (EM) in municipalities of the Czech Republic and proposal of further procedure for EM development in the Czech Republic
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020
Zdroj financování: Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2019 – programu EFEKT
Role NSZM ČR: odborný partner SEMMO (Sdružení Energetických Manažerů Měst a Obcí)

Cíl a účel projektu

Hlavním cílem projektu je (po provedení analýzy stavu energetického managementu (EM) ve městech a obcích) diskutovat s věcně příslušnými resorty a partnery (MPO, MŽP, MvČR, MMR, MF, SMOČR, apod.) možnosti širšího rozvoje EM na lokální úrovni a na základě série workshopů s městy a uvedenými resorty připravit věcná doporučení pro systematický koncept podpory EM v ČR.

Projekt je rozdělen do následujících dílčích fází:

  1. Analýza úrovně fungování energetického managementu ve městech a obcích ČR.
  2. Definování potřeb měst a obcí v oblasti udržitelné komunální energetiky (legislativní, finanční, systémové, apod.).
  3. Návrhy na zavedení, rozvoj EM v českých městech a obcích včetně příkladů ze zahraničí.
  4. Systematický koncept podpory EM na lokální úrovni v ČR, včetně kompetencí jednotlivých rezortů (MPO, MŽP, MV, MMR).
  5. Požadavky na rozvoj EM v ČR.

Výstupy

Web projektu: https://energetikamest.cz/

Kontakt a podrobnější informace

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Sdílejte stránku

TISK
i