• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

„PART-NET“ - PARTicipace a NETworking

Základní informace

Název projektu: „PART-NET“ - PARTicipace a NETworking
Název projektu v EN: „PART-NET“ - PARTicipation and NETworking
Partneři: Norská síť Zdravých měst, města Chrudim, Litoměřice, Prachatice, Valašské Meziříčí, Dobrovolnické centrum Ústí n. Labem
Datum zahájení projektu: 1. 4. 2022
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2024
Zdroj financování: Fondy EHP 2014-21, GG - Program Řádná správa
Web fondů EHPwww.eeagrants.orghttps://www.eeagrants.cz/

        

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce s veřejností na úrovni obcí a regionů. Cílem je
usnadnit občanům zapojování do plánovacích procesů v místě, kde žijí, a zároveň rozvíjet knowhow
v participaci u politiků a pracovníků úřadů.  

Skupiny aktivit:
a) práce s dětmi a mládeží (plánovací setkání, kulaté stoly, příklady dobré praxe ad.)
b) práce s politiky (sdílení zkušeností v norském i českém prostředí, vzdělávání ad.)
c) inovativní participační aktivity (pocitové mapy, práce s obtížněji zapojitelnými skupinami ad.)
d) metodická a vzdělávací podpora pro obce (školení, semináře, konference ad.)

Kontakt - podrobnější informace:
Kancelář NSZM ČR
e-mail: nszm@nszm.cz

Akce v projektu

Celostátní seminář, Chrudim (8. 6. 2022)
Webinář: Školní a mladá fóra (27.5.2022)
Webinář: Strategie, projekty, náměty veřejnosti (12.5.2022)

Veřejné konzultace

Mladé fórum Litoměřice (12.5.2022)
Kulatý stůl Chrudim (2.5.2022) Plakát
Školní fórum Litoměřice (12.4.2022)
 

Media

Česká a norská síť Zdravých měst mají co sdílet (Aktualita 04/2022)

TISK
i