• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

„PART-NET“ - PARTicipace a NETworking

Základní informace


Název projektu: „PART-NET“ - PARTicipace a NETworking
Název projektu v EN: „PART-NET“ - PARTicipation and NETworking
Partneři: Norská síť Zdravých měst, města Chrudim, Litoměřice, Prachatice, Valašské Meziříčí, Dobrovolnické centrum Ústí n. Labem
Datum zahájení projektu: 1. 4. 2022
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2024
Zdroj financování: Fondy EHP 2014-21, GG - Program Řádná správa
Web fondů EHPwww.eeagrants.orghttps://www.eeagrants.cz/

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na prohloubení spolupráce s veřejností na úrovni obcí a regionů. Cílem je
usnadnit občanům zapojování do plánovacích procesů v místě, kde žijí, a zároveň rozvíjet knowhow
v participaci u politiků a pracovníků úřadů.  

Skupiny aktivit:
a) práce s dětmi a mládeží (plánovací setkání, kulaté stoly, příklady dobré praxe ad.)
b) práce s politiky (sdílení zkušeností v norském i českém prostředí, vzdělávání ad.)
c) inovativní participační aktivity (pocitové mapy, práce s obtížněji zapojitelnými skupinami ad.)
d) metodická a vzdělávací podpora pro obce (školení, semináře, konference ad.)

Kontakt - podrobnější informace:
Kancelář NSZM ČR
e-mail: nszm@nszm.cz

Akce v projektu

Celostátní seminář o zapojování mladých Chrudim (8. 6. 2022)
Webinář: Školní a mladá fóra (27.5.2022)
Webinář: Strategie, projekty, náměty veřejnosti (12.5.2022)

Veřejné konzultace

Kulatý stůl Prachatice (2.6.2022) Plakát
Mladé fórum Litoměřice (12.5.2022) Plakát
Kulatý stůl Chrudim (2.5.2022) Plakát
Školní fórum Litoměřice (12.4.2022) Plakát
 

Media

Česká a norská síť budou spolupracovat (Pro města a obce 06/2022)
TZ: Česká a norská síť Zdravých měst budou spolupracovat (04/2022)
Česká a norská síť Zdravých měst mají co sdílet (Aktualita 04/2022)

Příklady dobré praxe

[Nový]
Setkání s občany v jednotlivých lokalitách města
[Nový]
Participace v malé obci aneb "Nezapomínejme ani na naše nejmenší"
[Nový]
Soutěž Ideathon - studentské nápady pro životní prostředí
[Nový]
Kraj přátelský rodině - Family Friendly Community
[Nový]
Chrudim za udržitelný svět - Cíle udržitelného rozvoje očima žáků
[Nový]
Moje stopa ve škole - participativní rozpočet do škol
[Nový]
Aktivní senior - celoroční aktivizační program
[Nový]
Dětské slyšení
[Nový]
Školkový farmářský trh

TISK
i