• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

7.12.2023

🏁 Města NORSKO#ČESKO: Jak na PARTICIPACI?

Přes 50 účastníků dorazilo na inspirativní setkání k tématu participace ve městech. V úvodním slově účastníky pozdravil vzácný host – Victor C. Rønneberg, velvyslanec Norského království.

Dále už se účastníci vrhli do prezentací a diskuse o …

  • praxi ve využití moderních participativních nástrojů – Place Tool Standard (v Norsku) a pocitových map (v ČR)
  • možnostech zapojení konkrétních cílových skupin – sociálně znevýhodněných (SOSlokal Kristiansand) či mladé generace na školních a mladých fórech u nás
  • norském unikátním komunitním centrum Innbyggetorg, které skvěle funguje jako středisko setkávání a diskusí veřejnosti
  • přínosech participativního rozpočtování na českých školách (Praha 10) či systémové participační práce v širším regionu (Jihomoravský kraj)
Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům za podnětnou diskusi. Děkujeme české pobočce WHO za podporu při realizaci akce. A všem za přátelské setkání, které na čas propojilo českou a norskou „zdravoměstskou bublinu“ nad společnými tématy.

Publicita NOR - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i