• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Češi v Norsku... O plánování s lidmi a o spolupráci mezi městy

Zástupci české Národní sítě Zdravých měst, obcí a regionů ČR vyjeli ve dnech 18. – 20. dubna 2023 na studijní cestu do Norska v rámci společného projektu PART-NET. I v takto krátkém čase se podařilo vzájemně nasdílet řadu inspirací a zkušeností z oblasti plánování s veřejností a participace občanů, podpory zdraví či udržitelného rozvoje. Na programu bylo i fungování samotných sítí Zdravých měst v obou zemích a to, kde se mohou navzájem obohatit.

„Sešli jsme se se zástupci měst Kristiansand, Asker a Indre Ostfold. Nejen s lidmi ze samosprávy, ale i s těmi, co pracují v komunitních centrech, se školami či nevládkami. I když Norsko nám může být v mnoha ohledech inspirací, i zde jsme narazili na mnohé podobnosti a společné otázky... jak nalákat lidi, jak je odlepit od obrazovek či telefonů a dostat je na plánovací akce, jak je ale zároveň ´nepřehřát´ a nezahltit, jak dobře naplánovat, co od nich potřebujeme slyšet a jak s výsledky pracovat“, upřesnila Jitka Boušková z Kanceláře NSZM ČR.

Bylo patrné, že česká Zdravá města jsou pro ta norská také velkou inspirací. Byl velký zájem o participativní rozpočtování na úrovni obcí, ale i na školách, obecně o plánování s mladými lidmi. Norové se také často ptali na práci se strategiemi, na propojení podpory zdraví či principů udržitelného rozvoje do konkréních aktivit obcí a měst.

V prosinci tohoto roku naváže cesta zástupců norských měst do Česka. Mimo seminář na téma participace, který proběhne v Praze dne 7. 12. 2023 a kde budou prezentovány ukázky z praxe v obou zemích, bychom chtěli vyjet i do měst a představit už konkrétní aktivity a postupy, například v Brně.

Vybrané ukázky z Česka i Norska jsou průběžně doplňovány a k nalezení v české i anglické verzi v databázi DobráPraxe.cz. V rámci projektu PART-NET probíhá i řada dalších akcí a aktivit otevřených všem zájemcům. Partnery projektu jsou za Česko také města Chrudim, Litoměřice, Prachatice, Valašské Meziříčí a Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem

Publicita NOR - aktivity, projekt

zpět na přehled aktualit

TISK
i