• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Konference NSZM ČR 2024: PREZENTACE

Participace - energetika - dobrá praxe

18.1.2024


PLÁNUJEME S LIDMI

Participace a kvalitní rozvoj měst - zkušenosti z ČR a Norska

Prezentace NSZM ČR - P. Švec
Proslov ředitelky Sítě Zdravých měst Sunne Komunner - V. Holm

Panel 1 / ZAPOJUJEME CÍLOVÉ SKUPINY

Zapojení mládeže do rozvoje školy-města-regionu - J. Burda
Plán rovných příležitostí pro zdravotně postižené - H. Rabenhauptová
Bezpečná cesta do školy - L. Holík
Spolupráce s podnikateli - P. Kozel

Panel 2 / PARTICIPUJEME PRO STRATEGII A ROZVOJ ÚZEMÍ

Plánování veřejných prostranství - K. Lhotská
Spolupráce s městským architektem, investory a veřejností - V. Zeman
Zkušenosti z participativního rozpočtování ve městě i školách - F. Chvátal
Participace ke strategii města - H. Tichánková

KALEIDOSKOP INSPIRACÍ

Inovace v sociálním bydlení, Ústí nad Labem - E. Fialová
Moderní vzdělávání - přírodní učebna Archimedes, Hodonín - O. Fialík

Energetika měst a obcí - odborný seminář

19.1.2024

ÚVOD

Podpora MŽP pro obce v tématu energetiky - P. Zámyslický
Finance pro projekty energetiky, ochrany ovzduší a klimatu - J. Hrbek
Podpora MPO pro obce v tématu energetiky - J. Čiampor

PANEL 1: ENERGIE A KLIMA

Cesta ke klimaticky neutrálnímu městu - A. Lenert
Dekarbonizace v praxi – spolupráce města, tepláren a vědy&výzkumu - A. Tym
Akční plány pro udržitelnou energii a klima - V. Šebek
Komunitní energetika – nástroj plnění závazků SECAP - D. Urbánek

PANEL 2: KOMUNITNÍ ENERGETIKA V PRAXI

Úvod do komunitní energetiky - M. Krčová
Nová legislativa k energetice a její dopady v praxi - A. Francová
Jak funguje sdílení elektřiny - O. Pašek
Energetická komunita z pohledu Pražského společenství obnovitelné energie - J. Klusák
Energetické společenství ENERKOM Opavsko - J. Krist

 

WEB AKCE: https://konference2024.zdravamesta.cz/

Sdílejte stránku

TISK
i