• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

"A-test" - Testování a hodnocení pokročilých uživatelů metody MA21 v praxi

web.jpg
Základní informace
 

Název projektu: "A-test" - Testování a hodnocení pokročilých Místních Agend 21 v praxi
Zkrácený název: A-test
Název projektu v EN: "A-test" - Testing and evaluation of advanced Local Agendas 21 in practice
Datum zahájení projektu: 1. 5. 2011
Datum ukončení projektu: 30. 10. 2012
Zdroj financování: Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí ČR
Partnerem projektu je společnost Integra Consulting Services


Cíl a účel projektu
Díky projektu bude ve spolupráci se čtyřmi městy otestována a zfinalizována "Metodika pro hodnocení kategorie „A“.
Pro kategorii „B“ projekt umožní zajistit organizační zázemí pro kontroly a hodnocení postupu na místě v konkrétních municipalitách a rovněž uspořádání veřejné obhajoby všech zájemců o kategorii „B“. Kontroly kategorie „B“ na místě probíhají v následujících termínech: Chrudim (3.10.2011), Litoměřice (13.10.2011), Drahanská vrchovina (25.10.2011), Kopřivnice (26.10.2011), Praha-Libuš (31.10.2011), Vsetín (10.11.2011). Závěrečná obhajoba kategorie „B“ se uskutečnila v Praze (Senát PČR) v termínu 29.11.2011. Pro zkvalitnění těchto i nižších kategorií („C“, příp. „D“) projekt zároveň navrhuje konkrétní v praxi využitelné nástroje, které jejich postup podpoří a napomohou jim v každodenní práci.
Kontakt - podrobnější informace:
Mgr. Jitka Boušková
tel. +420 606 755 373
e-mail: bouskova@zdravamesta.cz
Akce a aktivity:

Veřejná obhajoba kategorie "B" (29.11.2011, Praha)
Hodnocení kategorie "A"
V rámci projektu "A-test" byly hodnoceny tyto oblasti: Správa věcí veřejných a územní rozvoj (Kopřivnice); Životní prostředí (Kopřivnice); Udržitelná spotřeba a výroba (Vsetín); Doprava a mobilita (Chrudim, Litoměřice); Zdraví obyvatel (Litoměřice); Místní ekonomika a podnikání (Chrudim, Vsetín); Vzdělávání a výchova (Kopřivnice); Kultura a místní tradice (Vsetín); Sociální prostředí (Chrudim); Globální odpovědnost (Litoměřice).

Kontroly "B" na místě 2011: Chrudim, Litoměřice, Drahanská vrchovina, Kopřivnice, Praha-Libuš, Vsetín
Přípravy na kontorly "B" na místě 2012: Chrudim, Litoměřice, Drahanská vrchovina, Kopřivnice, Vsetín, Křižánky, Prostějov

Další informační zdroje:

Pracovní skupina MA21 (v gesci MŽP)

Aktuality:

Jak poznat, že je město udržitelné? Metodika je na světě

 

 

Sdílejte stránku

TISK
i