Národní síť Zdravých měst ČR


Audit udržitelného rozvoje - Metodika hodnocení udržitelných měst

ikony_audit

 

 

 

 

 

 

Metodika hodnocení udržitelných měst přináší podrobný popis evaluace za pomoci tzv. Auditu udržitelného rozvoje. Audit je zaměřen na 10 základních témat rozvoje města v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Audit hodnotí stav a trendy ve sledovaných tématech s ohledem na dlouhodobý udržitelný rozvoj města. Metodika byla vytvořena jako nástroj zejména pro Zdravá města, obce, regiony a další realizátory metody MA21 v České republice. Audit UR dle Metodiky slouží pro implementaci dokumentu ČR 2030 a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v územních samosprávních celcích. Audit UR dle Metodiky je významným analytickým podkladem pro strategie a koncepce municipalit a regionů, které usilují o udržitelný rozvoj. 

První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou MA21 při RVUR v březnu 2012. Testování této verze probíhalo v letech 2010 - 2011 ve Zdravých městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín. Zpracování i pilotní ověření dokumentu bylo realizováno za podpory Ministerstva životního prostředí. Dokument byl vytvořen ve spolupráci se skupinou expertů a společností Integra Consulting, která se na textu autorsky podílela. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015.

Verze Metodiky 2017 (schválena PS MA21 v 11/2016) zohledňuje dosavadní několikaleté zkušenosti s jejím praktickým využitím i aktuální mezinárodní trendy hodnocení udržitelného rozvoje. Na zpracování se, kromě autorského týmu Národní sítě Zdravých měst ČR a Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, podílela skupina 40ti expertů napříč všemi tématy, v rámci nichž hodnocení probíhá. Aktuální verze metodiky vznikla v rámci projektu NSZM ČR.

V současné době jsou projednávány úpravy pro plnohodnotné využití Metodiky v dalších typech municipalit a regionů: kraje, městské části, MAS a malé obce. 
 

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodiky (dle Aalborských závazků):

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a volný čas
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Zveřejněné Audity UR jednotlivých měst  jsou k dispozici na stránce porovnání Auditů UR, vč. souvisejících indikátorů udržitelného rozvoje měst podle výše uvedených témat.  

Podle uvedených témat je členěna Galerie udržitelného rozvoje měst, kde jsou soustředěny příklady dobré praxe, strategické cíle a také výstupy Auditů.
 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3677
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz