Národní síť Zdravých měst ČR


Metodika hodnocení udržitelných měst - Audit udržitelného rozvoje pro realizátory MA21 v ČR

V letech 2010-2012 vznikla Metodika hodnocení udržitelných měst, na jejímž základě zpracovávají realizátoři MA21 tzv. Audit udržitelného rozvoje. Hodnocení probíhá v 10ti oblastech rozvoje města, v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky. Metodika byla původně zaměřena na kategorii "A" MA21, nyní je využívána již od kategorie "C" MA21. Audit UR má být součástí analytické části každé strategie města, která se odvolává na udržitelný rozvoj.

První verze Metodiky byla schválena Pracovní skupinou MA21 při RVUR v březnu 2012. Testování metodiky v roce 2011 probíhalo ve městech Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, za podpory Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s experty na jednotlivá témata a společností Integra Consulting. Metodika byla dále aktualizována v letech 2013 a 2015. Další aktualizace je připravována na přelom 2016 / 2017 v rámci projektu NSZM ČR. 

Hodnocená témata udržitelného rozvoje v rámci Metodiky (dle Aalborských závazků):

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2. Životní prostředí
3. Udržitelná spotřeba a výroba
4. Doprava a mobilita
5. Zdraví
6. Místní ekonomika a podnikání
7. Vzdělávání a výchova
8. Kultura a místní tradice
9. Sociální prostředí
10. Globální odpovědnost

Výstupy Auditů UR jednotlivých měst a související indikátory udržitelného rozvoje měst podle výše uvedných témat jsou k dispozici na stránce porovnání Auditů UR v info-systému DataPlán NSZM.  

Podle uvedených témat je členěna Galerie udržitelného rozvoje měst, kde jsou soustředěny příklady dobré praxe, stategické cíle a také výstupy Auditů.

 NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2016; Server DtP verze 1.3570
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: info@nszm.cz