• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?

Základní informace

Název projektu: Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to?
Název projektu v EN: Volunteering and Community Service (performed by unemployed) in Municipalities
Datum zahájení projektu: 1. 12. 2012
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2014
Zdroj financování: Evropský sociální fond v ČR, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

loga_1.jpg

Cíl a účel projektu

Projekt je zacílen na témata VEŘEJNÉ SLUŽBY a DOBROVOLNICTVÍ a na jejich uplatnění v obci. Témata byla vybrána coby účinné nástroje pro rozvoj pracovních kompetencí a zvýšení kvalifikace potřebné pro uplatnění na trhu práce. Zároveň dobrovolníci i realizátoři veř. služby se mohou v obcích velmi efektivně uplatnit - za podmínky, že bude ochota a znalost "jak na to". Dobrovolnictví i veř. služba jsou poptávány ze strany obcí a jsou aktuální co do nutnosti je systémově zabezpečit. Skýtají dosud nevyužitý potenciál a potýkají se s řadou aktuálních legislativních změn a neefektivních přístupů. Projekt vytvoří TEMATICKOU SÍŤ opřenou o dostupnou tuzemskou praxi a o zahraniční zkušenosti. V konkrétních PILOTNÍCH MÍSTECH budou ve spolupráci obec-dobrovolnická organizace-jednotlivec probíhat tzv. typové projekty - ukázky fungování dobrovolnictví a veřejné služby z praxe. Jedná se konkrétně o tyto municipality: město Prachatice, Vsetín, Opava, Ústí nad Labem, Soběslav a Kraj Vysočina. Ve spolupráci se zahraničními partnery vznikne METODIKA pro obce, PUBLIKACE k dobré praxi, zájemci budou VZDĚLÁVÁNI na konferencích a seminářích a na webu bude sdílena DOBRÁ PRAXE.

Více o projektu a jeho výstupech naleznete na stránkách esfcr.cz.


Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Vzdělávání a konzultace:

Tematický seminář: Setkání Zdravých krajů (Plzeň 02/2013)
Tematická sekce: Dobrovolnictví a veřejná služba v obci (Praha 05/2013)
Konference: Dobrovolnictví v obci - jak na to? (Soběslav, 10/2013)
Akreditované vzdělávání obcí a dobrovolnických center (Hodonín 11/2013)
Akreditované vzdělávání obcí a dobrovolnických center (Prachatice 03/2014)
Konference: Dobrovolnictví v obci - jak na to? (Jihlava, 09/2014)

V rámci projektu se dále uskutečnily tyto aktivity:
Metodické setkání koordinátorů pilotních míst (Praha 01/2013, Soběslav 10/2013)
Koordinační setkání pilotních míst k projektu (Praha 02/2013, Soběslav 10/2013)
Konzultační setkání se zahraničními partnery (Praha 02/2013; Olomouc 09/2013; Soběslav 10/2013, Jihlava 09/2014)
Akreditované vzdělávání obcí a dobrovolnických center (Sedlec 04/2013, Hodonín 11/2013, 03/2014 Prachatice, 05/2014 Sedlec)
Koordinační setkání a konzultace v pilotních místech: Vsetín (01/2013), Prachatice (02/2013), Ústí nad Labem (04/2013), Opava (05/2013)
Individuální poradenství a osvěta obcí k tématu

Dokumentární film a publikace

Dokumentární film: Dobrovolnictví v obci - Jak na to?
Metodika: Dobrovolnictví v obci - Jak na to?
Publikace dobré praxe: Dobrovolnictví v obci - Jak na to?

Sběr a šíření dobré praxe

Databáze DobráPraxe.cz - Dobrovolnictví

Media

Aktualita: Zdravá města a regiony se budou věnovat tématu dobrovolnictví a veřejné služby
Aktualita: Setkání Zdravých krajů (12.2.2013, Plzeň)
Informace o projektu a o koordinačním setkání zahraničních partnerů na stránkách BRHCA
Informace o projektu na stránkách partnera C.A.R.D.O.
Informace o projektu na Facebookovém profilu NSZM ČR
Aktualita: Tematický seminář "Veřejná služba a dobrovolnictví v obci"
Aktualita: Tisková zpráva k tematickému semináři "Veřejná služba a dobrovolnictví v obci"
Aktualita: Konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" na webu NSZM (2013)
Aktualita: konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" (2013)
Aktualita: Tisková zpráva z konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?"
Článek z konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" (Veselsko, listopad 2013)
Aktualita: Podzimní škola Zdravých měst 2013
Aktualita: Dobrovolnictví v praxi - "Ukliďme Česko" a mnoho dalšího na Jarní škole Zdravých měst
Mezinárodní konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" na webu NSZM (2014)
Aktualita: Mezinárodní konference "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" (2014)
Aktualita: Dobrovolnictví v Česku? Ukázky spolupráce v obcích a krajích představila závěrečná konference projektu
Závěrečná tisková zpráva projektu: Dobrovolnictví v Česku? Nabízíme pár inspirací, jak jej rozvíjet ve spolupráci s obcemi a kraji
Výsledky evaluační případové studie k projektu na webu ESFCR.cz


Příklady dobré praxe

Sdílejte stránku

TISK
i