• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Bilaterální spolupráce českých a islandských Zdravých měst – sdílení dobré praxe

Základní informace

 

Název projektu: Bilaterální spolupráce českých a islandských Zdravých měst – sdílení dobré praxe
Název projektu v EN: Bilateral cooperation between Czech and Icelandic healthy cities - good practice exchange
Partneři: Město Reykjavík, Islandská síť Zdravých měst
Datum zahájení projektu: 1.4.2024
Datum ukončení projektu: 31.12.2024
Zdroj financování: Fondy EHP 2014-21, Program Řádná správa, Fond pro Bilaterální spolupráci na programové úrovni
WEB fondů EHP: www.eeagrants.org

 

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na navázání a prohloubení spolupráce mezi českými
a islandskými partnery v oblasti participace,
rozvoje kvality života a podpory zdraví, včetně konceptu wellbeing.
Budou pořádány studijní cesty a workshopy, probíhat průběžná spolupráce
a identifikovány a propagovány vybrané dobré praxe.
Identifikovaná témata budou dále rozvíjena a adaptována oběma stranami.

Kontakt - podrobnější informace:
Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

 

Proběhlé aktivity v projektu

Studijní cesta islandských partnerů do Česka (15.-17.5.2024)

Studijní cesta české delegace do Reykjavíku (10.- 13.6-2024)

Webináře, média

Webinář - inspirace, aktivity, zkušenosti z Česka a Islandu (s titulky)

Příklady dobré praxe

Sdílejte stránku

TISK
i