• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Česká Zdravá města na WELLBEING ECONOMY FORUM 2024, Island

10.-13.6.2024 / Zástupci NSZM a Zdravých měst Brno, Ostrava, Praha 10, Rožnov pod Radhoštěm a Kraj Vysočina se aktivně zúčastnili studijní cesty na mezinárodní konferenci WELLBEING ECONOMY FORUM v Reykjavíku, Island. Konference byla významnou mezinárodní událostí se zaměřením na kvalitu života a rozvoj, platformou pro dialog a spolupráci mezi politiky, podnikateli, akademiky a odborníky z celého světa. Diskuse zahrnuly témata jako začlenění priorit wellbeing do veřejného rozpočtování, vztah mezi zdravím a prosperitou, potřebná data a jejich využití, udržitelný rozvoj a roli vlád a vedení měst při řízení změn.

Konference byla zahájena reprezentativní účastí Islandu, včetně prezidenta, premiéra, několika ministrů, mezinárodních odborníků z WHO Regional Office for Europe, UNESCO a zástupců dalších zemí a jejich municipálních asociací. Česká delegace prezentovala své zkušenosti s participací, podporou zdraví, péčí o životní prostředí a sociální oblastí. Jejich prezentace a vystoupení probíhaly první den akce, kdy byla zdůrazněn lokální rozměr well-being ekonomiky – co všechno města dělají pro blaho svých obyvatel, na jaké priority se zaměřují, jakým výzvám čelí. Současně pak druhý den náměstek primátorky Filip Chvátal prezentoval aktivity Brna spolu se zástupci měst REYKJAVÍK, CORK, regionu UTRECHT, NUOVA SCOTIA v Kanadě.

Hlavní témata konference...

  • kvalita života a rozvoj - sociální, environmentální i ekonomickou dimenzi
  • role států a obcí, modely tvorby rozpočtů, příklady z praxe
  • participace a budování komunit
  • aktivizace mladé generace
  • sdílení zkušeností, spolupráci mezi akademickou, podnikatelskou i veřejnou sférou.

Delegace z Česka zanechala velký dojem! Díky Filipu Chvátalovi (Brno), Haně Hajnové (Vysočina), Haně Tichánkové (Ostrava), Janu Kučerovi (Rožnov p. Radhoštěm) a Šimoně Huitric (Praha 10) za jejich aktivní účast.

#zdravamesta
#healthycities
#wellbeingeconomy

 

Studijní cesta a spolupráce mezi islandskou a českou stranou probíhá mj. v rámci Programu bilaterální spolupráce podpořené z Fondů EHP.

zpět na přehled aktualit

TISK
i