• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Islandská Zdravá města v Česku / květen 2024

Zdravá města fungují (nejen!) po celé Evropě. Letos česká síť Zdravých měst spolupracuje intenzivněji například se sítí islandskou a s městem Reykjavík. Probíhají cílené exkurze k nám i na Island, sdílíme, co se aktuálně děje v Česku i na Islandu v tématech podpory zdraví, participace či well-being, jakou roli hrají či mohou hrát Zdravá města, jak je spolupráce s městy nastavena, jaké máme výzvy a plány do budoucna.

Právě nyní v květnu jsou v Praze na třídenní návštěvě koordinátorka Zdravého města Reykjavík (Harpa Þorsteinsdóttir) a národní koordinátorka islandské sítě Zdravých měst (Gígja Gunnarsdóttir-Landl). Program je nabitý - přivítání a první sdílení zkušeností, setkání se zástupkyní WHO v Praze Zsofií Pusztai a společná diskuse o roli Zdravých měst v podpoře zdraví a rozvoji místních komunit. Jednání na PRAZE 10 k zapojování veřejnosti, k participativním rozpočtům na školách, ale také rodinné politice či k seniorům. Návštěva v terénu – ukázky co se podařilo, ale i kde by to šlo příště lépe.

Proběhlo i natáčení WEBINÁŘE ve studiu. Celé vysílání s titulky můžete shlédnout ZDE  🎬
A co se dozvíte??? Společných věcí, ale i rozdílů, a hlavně vzájemných inspirací je mnoho…

participace běží velmi aktivně v obou zemích, metody podobné, velký důraz na práci s mladými

✍ Reykjavík staví na datech, a to dlouhodobě – má k dispozici kvantitativní, ale i kvalitativní data a hlavně s nimi pracuje – například i v profilech zdraví a návazných zdravotních plánech. Může tak cíleně reagovat na zjištěné nedostatky a sledovat, zda realizované aktivity vedou dlouhodobě ke změně či nikoli.

✍ téma podpory zdraví na Islandu na úrovni měst mnohem více zakotveno, města mají data o zdravotním stavu obyvatel na svém území, podpora zdraví není primárně o hygienických normách či kontrolách, ale o prevenci, osvětě a zdravotní gramotnosti

✍ v českých Zdravých městech je zase možné se inspirovat průběžnou a aktivní vzájemnou spoluprací, pravidelným vzděláváním a setkáváním či nástroji, které mají Zdravá města k dispozici pro svou strategickou práci

✍ v obou zemích rezonuje práce s mladými, podpora pohybu, péče o duševní zdraví, klima- adaptace i mitigace, ale také rostoucích sociálních nerovností či práce s obtížně zapojitelnými cílovými skupinami

Touto návštěvou ale spolupráce nekončí. V červnu se chystá delegace 5 zástupců měst z Česka do Reykjavíku (info ZDE), mj. na Welbeing Economy Forum (www.wellbeingeconomyforum.is) a v září se opět potkáme v Brně. Budeme mít řadu ukázek praxe z obou zemí.

Aktivity jsou podpořeny z Fondů EHP 2014-2021, program Řádná správa, Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.

zpět na přehled aktualit

TISK
i