• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost

Základní informace

Název projektu: Udržitelné-město.cz: Galerie témat udržitelného rozvoje pro odborníky i veřejnost
Název projektu v EN: Sustainable-City.cz: Sustainable Development Thematic Gallery - both for experts and public
Datum zahájení projektu: 1. 1. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 3. 2016
Zdroj financování:  Program švýcarsko-české spolupráce, Fond environmentální odbornosti

 

swiss_cntrb_logo_modre.jpg

Cíl a účel projektu

Obecným cílem projektu je rozvinout kvalitu obcí a regionů směrem k udržitelnému rozvoji (dále také „UR“) a současně téma přehlednou formou přiblížit a propagovat praktickými ukázkami z praxe. 

Dílčími cíli a konkrétními aktivitami je:
1) představit téma UR přehlednou, efektivní a inovativní formou širokému okruhu zájemců z řad obcí i zainteresované veřejnosti. Vznikne unikátní webový soubor tematických rozcestníků UR – Galerie témat UR včetně související propagace. 

2) připravit dosud chybějící návody a nástroje pro začínající i pokročilé obce, které zvýší efektivitu a zjednoduší jejich postupy. Vzniknou metodické návody k místní Agendě 21 a inovativní databázový nástroj k plnění Auditu UR. 

3) sdílet zkušenosti a osvědčenou praxi, využívat zahraniční inspirace i domácí zpětnou vazbu. Bude průběžně komunikováno se zástupci obcí, získávána zpětná vazba, proběhne zaškolování ad. na akcích v projektu. Bude sdílena zahraniční inspirace a postupy se švýcarským partnerem. 

 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Akce

Konference NSZM ČR, Národní přehlídka (12/2015)
Workshopy a konzultace: Podzimní škola NSZM ČR 2015 ve Znojmě (10/2015)
Zahraniční studijní cesta (07/2015)
Workshopy a konzultace: Jarní škola NSZM ČR 2016 v Litoměřicích (03/2016)
Setkání se švýcarskými zahr. partnery (03/2016)

Výstupy

Portál: Galerie témat udržitelného rozvoje
Publikace: Místní Agenda 21 - metoda řízení kvality pro města, obce a regiony

Media

Aktualita: "Zahraniční inspirace: Udržitelný rozvoj je značkou kvality měst ve Švýcarsku"
Aktualita: "Udržitelný rozvoj a finanční zdroje byla témata Školy Zdravých měst ve Znojmě"
Aktualita: "Konference Zdravých měst a přehlídka nejlepších"
Aktualita: "Otevřela Galerie udržitelného rozvoje"
Aktualita: "Místní Agenda 21 v novém „kabátu“. Brožura volně ke stažení"
Aktualita: "Jarní škola Zdravých měst 2016 v Litoměřicích: Kvalita, finance, spolupráce" 
Aktualita: "Hodnocení udržitelného rozvoje měst ve Švýcarsku a Česku - sdílení návodů"

Sdílejte stránku

TISK
i