• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

Základní informace

Název projektu: Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21
Název projektu v EN: Cooperation of Municipalities to Improve the Quality of Public Service using Local Agenda 21 as a Qualitive Method
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2015
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2021
Zdroj financování: ESF, Operační program Zaměstnanost 

opz_logo_barevne.jpg

Cíl a účel projektu

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou směrovány k synergickému uplatnění metody kvality MA21, vůči které budou připraveny systémové postupy a vazby, metodické návody i praktické nástroje pro územní samosprávné celky. 

Projekt má primárně vzdělávací charakter, ať už z hlediska nabývání znalostí či tréninku dovedností ve všech souvisejících tématech. Zahrne oblast podkladů pro komplexní strategické řízení, profesionální komunikaci územní veřejné správy s občany a praktický nástroj pro kvalitu projektového řízení v rámci územní veřejné správy, vše bude propojeno a podpořeno integrací systémů řízení kvality v obcích. Průřezovými aktivitami pak budou expertní evaluace postupů a výstupů MA21, sdílení dobých praxí a odpovídající odborné vzdělávání - tyto do sebe zaintegrují veškeré v projektu získané poznatky i vzniklé nástroje (metodické, technické).

Aktivity se zaměřují na územní veřejnou správu celé ČR, jsou využívány relevantní zahraniční zkušenosti. 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: nszm@nszm.cz

Akce

  • Workshopy k hodnocení udržitelného rozvoje měst (02/2016, 05/2016, 06/2016, 11/2016, 02/2017, 11/2017, 02/2018)
  • Webináře k MA21 (11/2015, 02/2016, 04/2016, 06/2016, 09/2016, 12/2016, 02/2017, 04/2017, 05/2017, 09/2017, 11/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 09/2018, 10/2018)
  • Expertní kontroly MA21 v místě, kat. "A" a "B" (10/2015, 10/2016, 10/2017)
  • Akreditovaný vzdělávací program: strategické řízení a udržitelný rozvoj (10/2016 Rokytnice nad Jizerou, Klatovy; 11/2016 MČ Praha 21; 01/2017 Vítkov, Opava, Břeclav, Benešov; 03/2017 Dolní Počernice, Havlíčkův Brod; 04/2017 Benešov nad Ploučnicí; 06/2017 Dobříš; 09/2017 Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm; 10/2017 Valašské Meziříčí, Nový Jičín, 04/2018 Ústí nad Labem)
  • Akreditované odborné vzdělávání a tréninky (03/2018 Dačice, 06/2018 Rožnov pod Radhoštěm)
  • Intenzivní kurz facilitačních dovedností a metod zapojování veřejnosti (09/2016 Jihlava; 11/2016 Kopřivnice, 11/2017 Praha 7, 02/2018 Tábor)
  • Metodická práce s městy a vzdělávání - integrace metod řízení kvality: Benešov, Jihlava, Litoměřice, Opava, Praha 8, Praha 12, Praha 20, Valašské Klobouky, Břeclav, Rožnov pod Radhoštěm

Výstupy

Publikace: Metodika hodnocení udržitelných měst (2017)
Mozaika - metodiky a indikátory UR: https://mozaika.udrzitelne-mesto.cz/
Oborové politiky:

Systémové hodnocení projektových záměrů: Projektový evaluační online nástroj - Manuál
Portfolio: Příručka integrovaného systému managementu obce (pracovní verze)
Kompetenční modely:

                                

Media

Příklady dobré praxe

Litoměřice: #dostbyloplastu ve městě
Litoměřice: #dostbyloplastu ve městě  Kulaté razítko
Břeclav: Knihovna, co má tvář
Břeclav: Knihovna, co má tvář  Kulaté razítko
Vsetín: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně
Vsetín: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně  Kulaté razítko
Kraj Vysočina: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v kraji
Kraj Vysočina: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v kraji
Praha 12: Projekt "Cukrkandl" - komunitní využití brownfieldu
Praha 12: Projekt "Cukrkandl" - komunitní využití brownfieldu
Havlíčkův Brod: Pobytový tábor pro seniory aneb "Olympijské hry podle našich pravidel"
Havlíčkův Brod: Pobytový tábor pro seniory aneb "Olympijské hry podle našich pravidel"
Litoměřice: Pasport nemovitostí v majetku města
Litoměřice: Pasport nemovitostí v majetku města  Kulaté razítko
Praha 8: Studie možností odpovědného zadávání veřejných zakázek
Praha 8: Studie možností odpovědného zadávání veřejných zakázek  Kulaté razítko
Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"
Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"
Turnov: Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"
Turnov: Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"  Kulaté razítko
Ostrava: Multiplatformní internetový portál a mobilní aplikace "Sportuj v Ostravě"
Ostrava: Multiplatformní internetový portál a mobilní aplikace "Sportuj v Ostravě"
Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP
Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP  Kulaté razítko
Litoměřice: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem
Litoměřice: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem  Kulaté razítko
Křižánky: Koncepce sociálního bydlení v malé obci
Křižánky: Koncepce sociálního bydlení v malé obci  Kulaté razítko
Valašské Meziříčí: Komise BESIP ve městě
Valašské Meziříčí: Komise BESIP ve městě
Křižánky: "Křižánecká koruna" - místní měna
Křižánky: "Křižánecká koruna" - místní měna
Valašské Meziříčí: Koncepce přípravy na stárnutí populace
Valašské Meziříčí: Koncepce přípravy na stárnutí populace  Kulaté razítko
Praha 12: Realizace nultého ročníku republikového kola Antifetfestu
Praha 12: Realizace nultého ročníku republikového kola Antifetfestu  Kulaté razítko
Valašské Meziříčí: Přenos zkušeností do Srbska ve společných rozvojových projektech měst
Valašské Meziříčí: Přenos zkušeností do Srbska ve společných rozvojových projektech měst
Praha 20: Sociální podnikatelský projekt "Podaná ruka"
Praha 20: Sociální podnikatelský projekt "Podaná ruka"  Kulaté razítko
Praha 7: "Podnikavá 7" – podnikatelský inkubátor městské části
Praha 7: "Podnikavá 7" – podnikatelský inkubátor městské části  Kulaté razítko
Valašské Meziříčí: Inovativní řízení výdajů Města pomocí procesů
Valašské Meziříčí: Inovativní řízení výdajů Města pomocí procesů
Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)
Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)  Kulaté razítko
Prachatice: Studentská firma JUNGO
Prachatice: Studentská firma JUNGO
Štětí: Urbanistická studie sídliště
Štětí: Urbanistická studie sídliště
Benešov:  Integrovaný systém managementu města (ISO 9001:2016 s vazbou na EFQM a MA21)
Benešov: Integrovaný systém managementu města (ISO 9001:2016 s vazbou na EFQM a MA21)  Kulaté razítko
Litoměřice: Fond úspor energie
Litoměřice: Fond úspor energie  Kulaté razítko
Praha 8: První "Fairtradová městská část" v Česku
Praha 8: První "Fairtradová městská část" v Česku  Kulaté razítko
Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov
Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov
Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu
Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu
Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže
Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže  Kulaté razítko
Litoměřice: Participativní rozpočet - ukázka řešení (nejen) pro Zdravá města
Litoměřice: Participativní rozpočet - ukázka řešení (nejen) pro Zdravá města  Kulaté razítko
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 2020
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu MA21 a Zdraví 2020  Kulaté razítko
Litoměřice: Energetický management města
Litoměřice: Energetický management města
Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku
Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku

TISK
i