• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

Základní informace

Název projektu: Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21
Název projektu v EN: Cooperation of Municipalities to Improve the Quality of Public Service using Local Agenda 21 as a Qualitive Method
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2015
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2021
Zdroj financování: ESF, Operační program Zaměstnanost 

opz_logo_barevne.jpg

Cíl a účel projektu

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou směrovány k synergickému uplatnění metody MA21, vůči které budou připraveny systémové postupy a vazby, metodické návody i praktické nástroje pro územní samosprávné celky. 

Projekt má primárně vzdělávací charakter, ať už z hlediska nabývání znalostí či tréninku dovedností ve všech souvisejících tématech. Zahrne oblast podkladů pro komplexní strategické řízení, profesionální komunikaci územní veřejné správy s občany a praktický nástroj pro kvalitu projektového řízení v rámci územní veřejné správy, vše bude propojeno a podpořeno integrací systémů řízení kvality v obcích. Průřezovými aktivitami pak budou expertní evaluace postupů souvisejících s MA21, sdílení dobrých praxí a odpovídající odborné vzdělávání - tyto do sebe zaintegrují veškeré v projektu získané poznatky i vzniklé nástroje (metodické, technické).

Aktivity se zaměřují na územní veřejnou správu celé ČR, jsou využívány relevantní zahraniční zkušenosti. 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: nszm@nszm.cz

Akce

  • Workshopy k Metodice hodnocení UR měst / MČ / MAS / malých obcí / krajů (02/2016, 05/2016, 06/2016, 11/2016, 02/2017, 11/2017, 02/2018, 11/2018, 04/2019, 03/2020)
  • Webináře (11/2015, 02/2016, 04/2016, 06/2016, 09/2016, 12/2016, 02/2017, 04/2017, 05/2017, 09/2017, 11/2017, 01/2018, 02/2018, 03/2018, 04/2018, 05/2018, 09/2018, 10/2018, 11/2018, 03/2019, 05/2019, 09/2019, 10/2019, 02/20, 05/20, 05/20, 06/20)
  • Expertní kontroly MA21 v místě, kat. "A" a "B" (10/2015, 10/2016, 10/2017, 10/2018) - aktivita ukončena
  • Akreditovaný vzdělávací program: strategické řízení a udržitelný rozvoj (10/2016 Rokytnice n Jiz., Klatovy; 11/2016 MČ Praha 21; 01/2017 Vítkov, Opava, Břeclav, Benešov; 03/2017 D. Počernice, Havlíčkův Brod; 04/2017 Benešov n. Ploučnicí; 06/2017 Dobříš; 09/2017 Val. Meziříčí, Rožnov p. Radh.; 10/2017 Val.Meziříčí, Nový Jičín, 04/2018 Ústí n. Labem; 10/2018 Hodonín, Praha 12; 01/2019 Praha 10; 04/2019 Havl. Brod, Třeboň; 05/2019 Týnec n.S.) - aktivita ukončena
  • Akreditované odborné vzdělávání a tréninky (03/2018 Dačice, 06/2018 Rožnov p.Radh., 11/2018 Břeclav, 03/2019 Liberec, 06/2019 Tábor, 11/2019 Hodonín, 04/2020 on-line, 06/2020 online)
  • Intenzivní kurz facilitačních dovedností a metod zapojování veřejnosti (09/2016 Jihlava; 11/2016 Kopřivnice, 11/2017 Praha, 02/2018 Tábor, 12/2018 Rožnov p. Radh., 03/2019 Tábor) - aktivita ukončena
  • Metodická práce s městy a vzdělávání - integrace metod řízení kvality: Benešov, Val. Klobouky, Opava, Rožnov p. Radh., Praha 12, Praha 20, Břeclav, Frenštát p. Radh., Dobříš, Litoměřice, Týnec n.S, Krnov, N.Jičín, Příbor, Štětí, Dačice, Havlíčkův Brod

Výstupy

Publikace:
Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1)
Metodika hodnocení udržitelných měst – typová příloha pro městské části a obvody (2018)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro místní akční skupiny - MAS (2018)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro města v kategoriích A, B (2019)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro malé obce (2019)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro kraje (2020)
Udržitelný rozvoj stručně – 10 témat pro města a obce - stručná příručka k tématům MA21

Mozaika - metodiky a indikátory UR: https://mozaika-ur.cz/

Oborové politiky:

Systémové hodnocení projektových záměrů: Projektový evaluační online nástroj - Manuál
Portfolio: Příručka integrovaného systému managementu obce (pracovní verze)

Kompetenční modely:

Media

Příklady dobré praxe

Dačice: Finanční analýza města jako veřejnoprávní korporace
Dačice: Finanční analýza města jako veřejnoprávní korporace
Litoměřice: Kampaň #DostByloPlastu
Litoměřice: Kampaň #DostByloPlastu Kulaté razítko
Břeclav: Knihovna, co má tvář
Břeclav: Knihovna, co má tvář Kulaté razítko
Vsetín: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně
Vsetín: Multikulturní aktivity v Masarykově veřejné knihovně Kulaté razítko
Kraj Vysočina: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v kraji
Kraj Vysočina: Analýza životního stylu a zdraví mládeže v kraji
Praha 12: Projekt "Cukrkandl" - komunitní využití brownfieldu
Praha 12: Projekt "Cukrkandl" - komunitní využití brownfieldu
Havlíčkův Brod: Pobytový tábor pro seniory aneb "Olympijské hry podle našich pravidel"
Havlíčkův Brod: Pobytový tábor pro seniory aneb "Olympijské hry podle našich pravidel"
Litoměřice: Online Pasport nemovitostí města vč. energetiky
Litoměřice: Online Pasport nemovitostí města vč. energetiky Kulaté razítko
Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"
Kraj Vysočina: Krajská úklidová akce "Čistá Vysočina"
Ostrava: Internetový portál a mobilní aplikace "Sportuj v Ostravě"
Ostrava: Internetový portál a mobilní aplikace "Sportuj v Ostravě"
Turnov: Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!"
Turnov: Osvětová kampaň pro mládež o nástrahách virtuálního světa "Nebuď blbá!" Kulaté razítko
Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP
Jihlava: Mapování kulturního zázemí města s vazbou na ÚAP Kulaté razítko
Litoměřice: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem
Litoměřice: Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem Kulaté razítko
Křižánky: Koncepce sociálního bydlení v malé obci
Křižánky: Koncepce sociálního bydlení v malé obci Kulaté razítko
Valašské Meziříčí: Komise BESIP ve městě
Valašské Meziříčí: Komise BESIP ve městě
Křižánky: "Křižánecká koruna" - místní měna
Křižánky: "Křižánecká koruna" - místní měna
Valašské Meziříčí: Koncepce přípravy na stárnutí populace
Valašské Meziříčí: Koncepce přípravy na stárnutí populace Kulaté razítko
Praha 12: Filmový festival mládeže "Antifetfest"
Praha 12: Filmový festival mládeže "Antifetfest" Kulaté razítko
Praha 20: Sociální podnikatelský projekt "Podaná ruka"
Praha 20: Sociální podnikatelský projekt "Podaná ruka" Kulaté razítko
Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH)
Moravská Třebová: Motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH) Kulaté razítko
Prachatice: Studentská firma JUNGO
Prachatice: Studentská firma JUNGO
Štětí: Urbanistická studie sídliště
Štětí: Urbanistická studie sídliště Kulaté razítko
Litoměřice: Fond úspor energie
Litoměřice: Fond úspor energie Kulaté razítko
Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
Kopřivnice: Mezinárodní projekt mládeže „O našem městě chceme rozhodovat s Vámi“
Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost
Jihomoravský kraj: Cena hejtmana za společenskou odpovědnost Kulaté razítko
Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
Vsetín: Město dává práci dlouhodobě nezaměstnaným
Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov
Jilemnice: Urbanistická studie sídliště Spořilov Kulaté razítko
Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu
Třebíč: Společensky odpovědné nakupování města a úřadu
Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
Litoměřice: Mini-granty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti
Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže
Praha 20: Participativní rozpočet - projekty dětí a mládeže Kulaté razítko
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Litoměřice: Sociologická studie k ověření výstupů veřejného fóra
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Chrudim: Systematické vzdělávání úřadu v metodách zapojování veřejnosti
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu udržitelného rozvoje a Zdraví 2020
Kraj Vysočina: Zásady Zastupitelstva pro poskytování dotací pro podporu udržitelného rozvoje a Zdraví 2020 Kulaté razítko
Litoměřice: Energetický management města
Litoměřice: Energetický management města
Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku
Třebíč: Koordinační centrum práce na dálku

TISK
i