• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21

Základní informace

Název projektu: Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21
Název projektu v EN: Cooperation of Municipalities to Improve the Quality of Public Service using Local Agenda 21 as a Qualitive Method
Datum zahájení projektu: 1. 10. 2015
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2021
Zdroj financování: ESF, Operační program Zaměstnanost 

opz_logo_barevne.jpg

Cíl a účel projektu

Předmětem projektu je posílení institucionální kapacity obcí a regionů v oblasti STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE. Aktivity jsou směrovány k synergickému uplatnění metody MA21, vůči které budou připraveny systémové postupy a vazby, metodické návody i praktické nástroje pro územní samosprávné celky. 

Projekt má primárně vzdělávací charakter, ať už z hlediska nabývání znalostí či tréninku dovedností ve všech souvisejících tématech. Zahrne oblast podkladů pro komplexní strategické řízení, profesionální komunikaci územní veřejné správy s občany a praktický nástroj pro kvalitu projektového řízení v rámci územní veřejné správy, vše bude propojeno a podpořeno integrací systémů řízení kvality v obcích. Průřezovými aktivitami pak budou expertní evaluace postupů souvisejících s MA21, sdílení dobrých praxí a odpovídající odborné vzdělávání - tyto do sebe zaintegrují veškeré v projektu získané poznatky i vzniklé nástroje (metodické, technické).

Aktivity se zaměřují na územní veřejnou správu celé ČR, jsou využívány relevantní zahraniční zkušenosti. 

Kontakt - podrobnější informace:

Kancelář NSZM ČR
e-mail: info@zdravamesta.cz

Akce

Výstupy

Publikace:
Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1)
Metodika hodnocení udržitelných měst – typová příloha pro městské části a obvody (2018)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro místní akční skupiny - MAS (2018)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro města v kategoriích A, B (2019)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro malé obce (2019)
Metodika hodnocení udržitelných měst - Typová příloha pro kraje (2020)
Udržitelný rozvoj stručně – 10 témat pro města a obce - stručná příručka k tématům MA21

Mozaika - metodiky a indikátory UR: https://mozaika-ur.cz/

Oborové politiky:

Systémové hodnocení projektových záměrů: Projektový evaluační online nástroj - Manuál
Portfolio: Příručka integrovaného systému managementu obce

Kompetenční modely:

Media

Příklady dobré praxe

Sdílejte stránku

TISK
i