• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.11. - 8.11.2019

Podzimní ŠKOLA Zdravých měst 2019

Ve dnech 6. - 8. listopadu 2019 bude Hodonín hostit podzimní Školu Zdravých měst, obcí a regionů z celé České republiky.

Tradiční akce NSZM je zaměřena na téma udržitelného rozvoje, kvality života a zdraví. Školu zahájí úvodní seminář, který je otevřen všem zájemcům o novinky a inspirace z oblasti strategického řízení a zapojování veřejnosti v obcích a regionech. Seminář představí příklady dobré praxe ze Zdravých měst, osvědčené kampaně či nabídku spolupráce s odbornými partnery. Zazní příspěvky k různým tématům rozvoje měst, obcí a regionů Účastníci získají nejaktuálnější informace k možnostem financovaní aktivit měst, obcí a regionů či nabídky zapojení do právě probíhajících projektů. K finanční podpoře strategií a kvality v obcích se vyjádří zástupci ministerstev. 

Další dva dny naváží 3 paralelní tréninkové bloky na zaměřené na téma přípravy projektových žádostí a získávání finančních zdrojů. S těmi, kteří s programem Zdravé město začínají, budou detailně řešeny metodické postupy a konkrétní praktické dotazy. Závěrečný den proběhne praktický nácvik v info systému DataPlán NSZM či využití sociálních sítí ve městech.

Na Školu dne 6.11. přímo naváže i podzimní zasedání Valné hromady NSZM ČR, určené zástupcům členských obcí a regionů.

Těšíme se na Vaši účast a přátelskou diskusi.

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i