• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

11.4.2019

MĚSTSKÉ ČÁSTI se inspirují

- UKÁZKY DOBRÉ PRAXE z prostředí městských částí
- SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ i a praktická doporučení 
- DISKUZE k tématům zapojování veřejnosti, strategickému plánování a řízení, územního rozvoje, spolupráce s partnery MČ ad.

To vše proběhlo 11. 4. 2019 v pražském CAMPU na setkání MĚSTSKÉ ČÁSTI SE INSPIRUJÍ, kterého se zúčastnilo na 70 zájemců o danou problematiku. 

Své zkušenosti prezentovaly jednotlivé městské části z Prahy, Brna či Ostravy. 

Zaznělo:

•  Zdravá města, obce a regiony 
•  Participace v Praze: od pokusů k systému 
•  Možnosti využití geodat na městských částech 
•  Praha 10: Kontaktní centrum jako klíčová součást systému dostupného a sociálního bydlení 
•  Praha 10: Strategický plán udržitelného rozvoje a jeho využití 
•  Praha 1: Středověká kulisa v byznysu
•  Praha 4: Participativní procesy v oblasti územního rozvoje – Generel veřejného prostranství 
•  Praha 12: Zasedání mladých - příležitost pro žáky základních škol 
•  Praha Dolní Počernice: Aktivity v prostředí malé městské části 
•  Praha 7: Velké změny ve fungování MČ jako výsledek drobných kroků 
•  Ostrava - Poruba: Památkově chráněné sídliště - obnova původních hodnot versus/a naplnění potřeb současnosti 
•  Brno - Střed: Procesní řízení samosprávních agend - lhůty a další ukazatele 

Děkujeme všem prezentujícím i účastníkům!

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i