• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

15.5.2018

Setkání (nejen) Zdravých krajů

Již tradiční pracovní setkání krajů, kteří se aktivně hlásí k podpoře zdraví a kvality života hostil tentokráte kraj Jihomoravský. Dne 15. května se v Brně sešli nejen zástupci členských krajů Národní sítě Zdravých měst (NSZM) - regiony Jihomoravský, Moravskoslezský, Liberecký a Vysočina, ale účastnili se i zástupci krajů Ústeckého a Jihočeského, Krajských hygienických stanic a regionálních pracovišť Státního zdravotního ústavu (SZÚ) či města Brna.

Velkým lákadlem a zejména pak přínosem pro zasvěcenou diskusi byla účast náměstkyně ministra zdravotnictví Aleny Šteflové. Ta, jako dlouholetá ředitelka regionální kanceláře Světové zdravotní organizace (WHO) v Praze, má s programem Zdravé město a dalšími komunitními programy WHO pro podporu zdraví na místní úrovni velmi bohaté zkušenosti. To se projevilo i v tématech, které ve svém vystoupení zdůraznila. Připomenula, že stávající vedení ministerstva si plně uvědomuje, že mimo zdravotnické systémy a služby, je v tématu zcela zásadní osvěta ke zdraví, prevence a zdravotní gramotnost. Města, kraje i experti z terénu v rámci regionálních pracovišť zdravotních ústavů a hygienických stanic - a zejména pak jejich vzájemná spolupráce - hrají zásadní roli. Náměstkyně vyzdvihla sdílení dobré praxe - nejen na domácí, ale i zahraniční půdě. „Česká republika má v Národní síti Zdravých měst velikou oporu. Naše města, obce i kraje jsou velmi aktivní a síť jako taková jim pro to poskytuje velmi dobré a profesionální zázemí, které může závidět i leckterá jiná evropská země - využijte toho“, doplnila náměstkyně Šteflová a poděkovala za řadu inspirací a dobrých praxí, které kraje, města i jejich asociace v podpoře zdraví a související osvětě i přes velmi omezené personální či finanční zdroje realizují.

Mezi tématy, které na akci rezonovaly, byly například chybějící kapacity v oblasti podpory zdraví. Opětovně se ukázalo, že role odborných pracovišť je v oblasti osvěty zásadní, a tam, kde propojení regionálních poboček SZÚ a kraje funguje - například v kraji Libereckém či na Vysočině - je tato pozitivní situace velmi vidět, je detailně zmapován zdravotní stav populace a jsou pak především „nasazeny“ vhodné osvětové, preventivní či intervenční programy a opatření, které řeší zjištěné nedostatky pro tu či onu lokalitu. Účastníci také projevili zájem o nabídku ověřených preventivních či osvětových programů pro města včetně edukace.

Na akci zazněla řada zajímavých témat a inspirací z praxe: možnost využití dat zdravotních pojišťoven; unikátní analýza životního stylu a zdraví mládeže na Vysočině, kde byly srovnávány údaje z 22 středních škol na bezmála třech stovkách 17 letých studentů, včetně porovnání výsledků s rokem 2012; osvěta ke zdraví a preventivní programy pro zaměstnance krajských úřadů; inspirace v oblasti podpory duševního zdraví, včetně řešení depresí, poruch příjmu potravy či schizofrenie (Jihomoravský k.); podpora pohybových aktivit, ale i chytrých technologií, akce zaměřené na aktivní stáří či zdravý start do života a mnoho dalších. Prezentace jednotlivých krajů naleznete zde.

Poděkování patří Jihomoravskému kraji za hostitelství a spolupráci na organizaci akce, ale i všem účastníkům za podnětnou diskusi a inspirace.

 

 

 

 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i