• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

24.1.2020 9:00 - 12:30

Strategie rozvoje SPORTU a POHYBU ve městě - příklady dobré praxe, finance

Národní síť Zdravých měst ČR a Univerzita Palackého v Olomouci Vás srdečně zvou na diskusní seminář

 

STRATEGIE ROZVOJE SPORTU A POHYBU VE MĚSTĚ

příklady dobré praxe, finance

pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D, MPH

 

KDY: 24. ledna 2020 (9:00 – 12:30 h.)

KDE: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, OLOMOUC, Třída Míru 117

Dne 24. ledna 2020, návazně na konferenci Národní sítě Zdravých měst 2020 Síťujeme a podporujeme obce, proběhne v Olomouci odborný seminář zaměřený na podporu pohybu a aktivní trávení volného času a sportu ve městech a obcích. Jeho cílem je představit možnosti, jak mohou územní samosprávy pohyb aktivně podpořit, jak jej koncepčně naplánovat a financovat.


Zazní příklady z praxe k tématům…
… role měst a obcí v kontextu národní i globální politiky k podpoře pohybu
… zásady pro tvorbu obecních strategií podpory pohybu a sportu
… využití GIS analýz při plánování infrastruktury pro volný čas, rekreaci a sport
… město přátelské dětem: jak na svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou
... příklady z praxe měst.

Mezi prezentujícími odborníky bude vedoucí české Kanceláře WHO v Praze, pan Srdan Matic, odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci jakožto hlavního partnera akce, z ČVUT v Praze či statutárního města Jihlava. Akce je dalším pokračováním cyklu seminářů k tématu podpora zdraví ve městech a je určena zejména zájemcům z řad politického vedení měst a obcí, pracovníkům úřadů s gescí v oblasti školství, kultury a sportu, odborům sociálním a zdravotním, rozvoje ad.


Přijďte diskutovat s odborníky a praktiky. Těšíme se na Vaši účast. 

 

 

 

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projekt

zpět na přehled akcí

TISK
i