• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

24.1.2020

Seminář: Strategie rozvoje POHYBU a SPORTU ve městě - dobrá praxe, finance

Dne 24. ledna 2020, návazně na konferenci Národní sítě Zdravých měst 2020 Síťujeme a podporujeme obce, proběhl v Olomouci odborný seminář zaměřený na podporu pohybu a aktivní trávení volného času a sportu ve městech a obcích. Jeho cílem bylo představit možnosti, jak mohou územní samosprávy pohyb aktivně podpořit, jak jej koncepčně naplánovat a financovat. Akci zaštítila náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH.

 

KDY: 24. ledna 2020 (9:00 – 12:30 h.)

KDE: Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, OLOMOUC, Třída Míru 117


Zazněly příklady z praxe k tématům…
… role měst a obcí v kontextu národní i globální politiky k podpoře pohybu
… zásady pro tvorbu obecních strategií podpory pohybu a sportu
… využití GIS analýz při plánování infrastruktury pro volný čas, rekreaci a sport
… město přátelské dětem: jak na svobodný pohyb dětí, kvalitní hru a kontakt s přírodou
... příklady z praxe měst.

Mezi prezentujícími odborníky byli náměstkyně ministra zdravotnictví, zástupkyně české Kanceláře WHO v Praze, odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci jakožto hlavního partnera akce, z ČVUT v Praze či statutárního města Jihlava. Akce byla dalším pokračováním cyklu seminářů k tématu podpora zdraví ve městech a byla určena zejména zájemcům z řad politického vedení měst a obcí, pracovníkům úřadů s gescí v oblasti školství, kultury a sportu, odborům sociálním a zdravotním, rozvoje ad.

 

Navštívili jste s námi výjimečné pohybové centrum BALUO
Jen pár kroků od místa konání semináře se nachází inovativní vědeckotechnický park Fakulty tělesné kultury UPOL. Zájemcům z řad účastníků semináře byla po akci zajištěna návštěva tohoto zařízení. Jedná se o moderní centrum zaměřené na pohybové aktivity, zdravý životní styl a prevenci civilizačních onemocnění. Uvidíte zde například:
- jedinečný bazén se speciálním kamerovým systémem pro detailní záznam plaveckého stylu,
- diagnostické centrum pro snižování rizikových faktorů spojených s civilizačními onemocněními,
- testovací halu pro sportovní hry s geolokačním systémem pro detekci pohybu hráčů na hřišti,
- fitness s posilovacími stroji, které monitorují cvičení pomocí online aplikace,
- mnoho dalších zajímavých zařízení, z nichž některé bude možnost také vyzkoušet.
 

Děkujeme za Vaši účast.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i