• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.11. - 8.11.2019

Podzimní ŠKOLA Zdravých měst - akreditované vzdělávání

Kde / kdy / proč: Hodonín / 6. – 8. listopadu 2019 / sdílení, inspirace, zkušenosti, spolupráce měst, obcí a regionů
Účastníků: > 150
Prezentací: 12
Vzdělávací bloky: 3

Za ukázkovou dobrou praxi byla předána razítka Dobrá Praxe:
Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
Jihlava: Péče o zeleň
Valašské Klobouky: Oceňování pěstounů

S Nadací Partnerství bylo podepsáno memorandum o spolupráci v iniciativě Sázíme budoucnost.

Dále zaznělo:
- Hodonín - představení města
- Hodonín: Terénní sociální práce s osobami bez přístřeší
- MPSV ČR - Seniorská a rodinná politika se zaměřením na soutěže pro města a obce ČR
- SZÚ - Projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" - konkrétní možnosti zapojení
- NSZM – aktuality
- NSZM - služby
- NSZM - O NEJ praxi 2019
- Jihlava - Péče o zeleň
- Nadace Partnerství - Iniciativa Sázíme budoucnost
- Zelený kruh - Rekodifikace stavebního zákona
- Praha 12 – Antifetfest: spolupráce napříč Zdravými městy
- Valašské Klobouky - Oceňování pěstounů

 

Další dva dny se účastníci školili v řadě témat, trénovali tvorbu, řízení a hodnocení projektů. Diskutovali zkušenosti z měst a inspirace v tématech jako příprava kampaní, možnosti spolupráce se školami, silné a slabé stránky spolupráce uvnitř úřadu ad.

Mimo zajímavou odbornou část byl připraven skvělý doprovodný program:
- navštívili jsme Galerii výtvarného umění a Muzeum T.G.Masaryka
- vystoupali jsme na radniční věž
- zahráli si bowling
- pochutnali si na svatomartinském posvícení
- a strávili příjemné večerní posezení za doprovodu cimbálové muziky.

Štafeta Škol Zdravých měst předána: Litoměřice – od 1. dubna 2020.

...děkujeme všem prezentujícím, účastníkům i hostitelskému Zdravému městu Hodonín.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i