• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

9.10.2019

Setkání (nejen) Zdravých KRAJŮ

Již tradiční Setkání (nejen) Zdravých krajů se uskutečnilo dne 9. října 2019 v Ostravě. Hostitelem letošní akce byl Zdravý Moravskoslezský kraj, organizátorem Národní síť Zdravých měst ČR. 

Akce se účastnilo více než 20 zástupců z pěti krajů, které využily setkání k představení svých aktivit a současně k diskusi s hostem setkání, náměstkyní ministra zdravotnictví, MUDr. Alenou Šteflovou, PhD., MPH.

Byly představeny příklady z praxe Zdravých krajů v oblastech zapojování veřejnosti, strategické plánování a řízení, systém podpory zdraví a kvality života, přeshraniční spolupráce ad.

Děkujeme za vzájemné inspirace a přátelskou diskuzi.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i