• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Udržitelné město: ukázkové postupy i nové výzvy v praxi obcí na Konferenci NSZM

Za účasti mnoha vzácných hostů a téměř 200 zájemců o témata spojená s udržitelným rozvojem obcí proběhla v pražském Hotelu Jalta konference Národní sítě Zdravých měst ČR „UDRŽITELNÉ MĚSTO“. Akce nejenže ukázala ta „nejudržitelnější“ certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu inovací a inspirací z praxe měst a regionů na témata související s kvalitou úřadů, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. V odpolední části byla udělena prestižní ocenění pro nejpokročilejší udržitelná města, která systémově řídí procesy uvnitř úřadu a nezapomínají přitom komunikovat s občany.

23. Konference Národní sítě Zdravých měst (NSZM) proběhla pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a na tématech se velkou měrou podílely ministerstva životního prostředí, místního rozvoje a vnitra společně s Radou vlády pro udržitelný rozvoj a renomovaných institucí. Téměř 200 hostů přivítal předseda NSZM Petr Hermann. Následně se slova ujal Jan Kříž náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů a Jan Mareš z Odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády ČR. Prostřednictvím videozdravice účastníky rovněž uvítala Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví. Ve své řeči zdůraznila důležitost komunikace s občany, přičemž vycházela ze svého působení v pozici tajemnice ve Zdravém městě Třebíč. Zahajovací blok konference zakončil ředitel asociace Petr Švec, který ve své prezentaci představil aktivity Národní sítě Zdravých měst.

Následná dopolední panelová diskuse byla současně národní přehlídkou měst a obcí, které patří k „nejudržitelnějším“ v Česku. Zdravá města Chrudim, Litoměřice, Vsetín, Kopřivnice a obec Křižánky potvrdily opětovně své kvality a jejich zástupci představili osvědčené postupy, ale zmínili i výzvy, které před nimi stojí. Otevřenost úřadu, chytré město, plánování s občany, urbanismus, udržitelné finanční, strategické, procesní řízení, obnovitelné zdroje a úspory, adaptace na klimatickou změnu, inovace a zajímavá technická řešení, osvětové akce k podpoře zdraví, zapojení mládeže a dětí, globální odpovědnost a mnohé další, to vše bylo tématem živé panelové diskuze.

V následujícím bloku s názvem Burza inspirací byly představeny další inspirace z regionů, městských částí Prahy i středně velkých měst. Samotná Burza byla rozdělena do dvou tematických částí. V první, týkající se plánování a urbanismu, vystoupila Zdravá města Jihlava, Jilemnice, Havlíčkův Brod a Zdravý kraj Vysočina s prezentacemi věnujícími se územnímu plánování a kultuře, urbanistickým studiím sídlišť, prioritám investičního rozvoje města či velmi důležitému tématu plánování pro zdraví na úrovni kraje. Druhá část byla věnovaná participaci a zapojení cílových skupin do rozvoje města/obce/regionu a Zdravá města Dačice, Valašské Klobouky, Zdravá městská část Praha 8 a Zdravá MAS Rozkvět diskutovala témata jako např. zapojení občanů do přípravy strategie, plánování s mladými, Fóra s veřejností v prostředí MAS či projektový inkubátor v praxi. Prezentující v bohaté panelové diskusi ukázali, co se jim podařilo v roce 2016 a jaké výzvy před nimi v nejbližší době leží.

Na konferenci plynule navázala slavnostní část večera, kde zástupci Zdravých měst převzali za své úspěchy zasloužená ocenění. Gratulaci, diplom a malou pozornost obdrželi zástupci jmenovaných míst z rukou významných hostí.

Titulu Udržitelné město se nejvíce přiblížila nejpokročilejší Zdravá města v Česku - Chrudim a Litoměřice. Jedná se o města, která dlouhodobě a efektivně uplatňují principy udržitelného rozvoje jak v rámci řízení samotného úřadu, tak ve vztahu k celkovému rozvoji města a všech jeho klíčových oblastí. Prestižní cenu předala oceněným Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj a Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí. „Je náš velký úkol říci občanům, co znamená udržitelné město. Jako gestor regionální politiky budeme za ministerstvo usilovat o to, aby udržitelný rozvoj byl ´trendy´ směrem, kudy v obcích dál. Věřím, že toto ocenění pomůže obcím nejen při žádostech o dotační zdroje," sdělila ministryně Šlechtová.

Titul Systémové město si odnáší Zdravá města Vsetín, Kopřivnice a Zdravá obec Křižánky. Jedná se o místa, jejichž strategické plánování a řízení je v souladu s principy udržitelného rozvoje, aktivně a dlouhodobě zapojují veřejnost a finančně podporují aktivity vzešlé z plánování s veřejností. Tuto cenu předal oceněným místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Bartošek a Herbert Pavera, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a politik Zdravé obce Bolatice.

Titul Komunikující město si z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny převzaly Zdravé městské části, Zdravá města a Zdravá místní akční skupina (MAS):  Jihlava, Praha 21, Opava, Valašské Klobouky, Tábor, Štětí, MAS Rozkvět, či Praha 14. Tyto municipality aktivně a systémové pracují s veřejností a jednotlivými cílovými skupinami – proto označení „komunikující město“ a zároveň se v letošním roce stala „průkopníky“ ve zpracování dílčích Auditů udržitelného rozvoje.

Poslední ocenění Skokan roku předali Alena Šteflová, ředitelka kanceláře Světové zdravotnické organizace v Praze, a Pavel Černý, šéfredaktor časopisu Pro města a obce – mediálního partnera akce. Ocenění bylo uděleno Zdravým městským částem Praha 8, Praha 20 a Zdravému městu Havlíčkův Brod za největší pokrok a inspirativní aktivity v posledním kalendářním roce. Věříme, že všichni „skokani“ budou dobrým příkladem pro aktivní postup i v dalších částech Prahy a nejen zde.

Zítra proběhne odborný workshop pro zapojená města „PORTFOLIO: integrace metod řízení kvality“, mezi jehož cíle patří výměna zkušeností a vzájemná inspirace měst zapojených do projektu či náměty pro další rozvoj Portfolia.

Konference byla pořádána v souladu se zásadami společenské odpovědnosti, které Národní síť Zdravých měst ČR uplatňuje v rámci svých akcí. Kytice a výzdoba sálu pocházely z květinové dílny zaměstnávající osoby s epilepsií, byl kladen důraz na vyčíslení a kompenzaci uhlíkové stopy konference a k dispozici byl stánek Shine Bean s nabídkou Fair trade produktů. 

Více informací k akci včetně prezentací a fotogalerie naleznete v nejbližší době na www.ZdravaMesta.cz/konference2016

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i