• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

6.6. - 8.6.2018

🌻 Letní Škola Zdravých měst v Rožnově p.R.

Od středy 6. 6. 2018 probíhal v Rožnově pod Radhoštěm letní běh Školy Zdravých měst, již tradičního setkání zástupců obcí z celé ČR. Těch se letos zúčastnilo více než 130. 

Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, odpady, e-ankety, adaptační strategie na změny klimatu, koncepce stárnutí, komunitní zahrady či zapojení mladých občanů do veřejného života.  

Účastníky akce přivítal předseda NSZM Petr Hermann, popřál účastníkům inspirující pobyt plný příležitostí pro výměnu dobré praxe. Oficiálního uvítání se následně ujal starosta Radim Holiš a v poutavém filmu účastníkům představil Rožnov, jako město, které žije. Jan Kučera, místostarosta a politik Zdravého města nejprve ocenil přínosy asociace v předávání dobré praxe v přátelské a inspirativní atmosféře a ve své prezentaci shrnul několik témat, kterými se město snaží zvyšovat kvalitu života místních obyvatel. Mezi zmiňované projekty patřilo např. financování sociálních služeb, psí útulek Rožnovsko či formy zapojování veřejnosti.

Blok prezentací z ministerstev otevřel zástupce resortu pro místní rozvoj s tématy nová Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, obecně podpora udržitelného rozvoje v regionech a samozřejmě související metodická a finanční podpora těchto aktivit /prez. MMR/. Za Ministerstvo vnitra zazněla informace k metodické podpoře pro řízení kvality v územních samosprávných celcích a souvisejícímu hodnocení, které si město může dle svého zájmu „objednat“. Představila soutěž Přívětivý úřad, obecně oceňování kvality a inovací, řadu vzdělávacích akcí či finanční podporu, kterou mohou obce pro čerpat. /prez. MV/.

Zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí informovali účastníky o výzvách OP Zaměstnanost určených pro územní samosprávné celky /prez. MPSV/. Detailněji byla probrána výzva č. 80 v oblasti efektivní veřejná správa, která bude v nejbližších dnech ukončena a která nabízí řadu možností pro financování aktivit v oblasti strategických dokumentů a jejich řízení, rozvoj kvality a mnohé další. V odpolední části pak mohli účastníci své konkrétní dotazy detailněji diskutovat se zástupci MPSV. Ministerský blok byl uzavřen tématem sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a nabídkou metodické podpory, kterou MPSV pro města, obce i regiony nabízí. Za Studii možnosti udržitelné spotřeby, kterou zpracovala Praha 8, byla tato městská část oceněna „razítkem Dobrá praxe“.

Následně se slova ujal ředitel NSZM Petr Švec a společně s Jitkou Bouškovou prezentovali aktuality asociace NSZM i široké portfolio služeb, které tato svým členům poskytuje

Odpolední blok odstartovala prezentace Zdravého města Ostravy společně s odborným partnerem Ekotoxa představením Adaptační strategie na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu /prez./ V bloku k tématu odpadů byla představena problematika nakládání s komunálními odpady z pohledu Ministerstva životního prostředí /prez./či Institutu Cirkulární ekonomiky /prez./.

V části věnované burze nápadů byla prezentována témata odborných partnerů a Zdravých měst, mezi která patřila Elektronická anketa pro ověření výstupů z Fóra ZM (Zdravé město Znojmo a Mobilní rozhlas), Komunitní a městské zahrady (Kokoza, o.p.s. ), Projekt "Kandiduju.cz" (Mladí občané) či představení Mladých delegátů do OSN. Zdravé město Valašské Meziříčí obdrželo "razítko Dobrá Praxe" za prezentaci příkladu dobré praxe Koncepce stárnutí populace ve Zdravém městě.

Odpoledne bylo zakončeno dvěma dobrovolnými bloky - jedním s konzultacemi pro „nováčky“, druhý byl koncipován jako volná konzultace se zástupci MPSV k právě probíhajícím výzvám.

Návazné dny se uskutečnily 3 paralelní intenzivní tréninkové bloky zaměřené na témata: PR a medializace, motivace ke spolupráci, Základy a systém programu Zdravé město - vše s nácvikem dovedností, s řadou metodických doporučení a příkladů z praxe. Závěrečný den proběhl praktický nácvik s info systémem DATAPLÁN NSZM či využití sociálních sítí.

Děkujeme všem prezentujícím a účastníkům za inspirativní atmosféru a hostitelskému Zdravému městu Rožnov pod Radhoštěm za skvěle připravené organizační zázemí celé akce.

webinar

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i