• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

19.5.2016

Sekce NSZM ČR: Strategické řízení a kvalita veřejné správy, 2016

Ve čtvrtek 19. května 2016 proběhla v Praze na Novotného lávce tematická Sekce Zdravých měst věnovaná strategickému řízení a metodám kvality ve veřejné správě. Akce téměř 80ti účastníkům představila problematiku kvality a strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí.

Akce byla zahájena vystoupeními ze strany ministerstev a pohledem národních institucí na uvedené téma. S rolí ministerstva vnitra v podpoře řízení kvality územní veřejné správy a nejnovějšími informacemi seznámil účastníky David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy. Zdůraznil například nutnost integrovat relevantní data poskytovaná obcemi a zefektivnit jejich sběr či oceňování pro přívětivé úřady. Strategické řízení v územní veřejné správě a roli ministerstva pro místní rozvoj představila Věra - Karin Brázová z odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií.  Ve svém příspěvku zmínila například strategické mapy pro zobrazení vazeb mezi jednotlivými předpisy a dokumenty, které slouží k řízení napříč jednotlivými úrovněmi veřejné správy. Zdůraznila důležitost Databáze strategií (www.databaze-strategie.cz), která je realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst a je využívána nejen jako nástroj pro vyhodnocování a aktualizaci strategických dokumentů, ale i např. pro sledování vzájemných návazností strategických cílů ad. 

Diskuzi na téma plánování a řízení, kvalitního rozvoje měst a obcí zahájil Petr Švec, ředitel NSZM ČR. Spolu s Romanem Fišerem následně seznámili účastníky s nabídkou asociace Zdravých měst ČR - s tzv. Portfoliem integrace metod řízení kvality, jehož hlavním cílem je posílit synergii metod. Ukázku ze Zdravého města Břeclav v podobě Referenčního modelu řízení městského úřadu přednesl tajemník městského úřadu Zdeněk Opálka. Následovaly krátké ukázky relevantních manažerských nástrojů pro řízení procesů (ATTIS) či pro plánování v území (Urban Planner).

Se zkušenostmi z participativního rozpočtování se podělilo Zdravé město Litoměřice, které za  toto ukázkové řešení získalo ocenění ze strany ředitele NSZM ČR - tzv. razítko DobráPraxe. Za obdobu této aktivity, tentokráte však za participativní rozpočtování se žáky základních škol, byla oceněna Zdravá městská část Praha 20.

Program Smart City (Chytrá nebo Inteligentní města) jako technologickou podporu pro města představil Radim Ševčík ze Smart City Institutu Brno. Blok dobrých praxí a nabídek ke spolupráci uzavřeli Olga Škochová a Tereza Raabová z Culture Matters prezentací k plánování a řízení v oblasti kultury a architekt a urbanista Vojtěch Lekeš s tématem adaptace měst na klimatickou změnu. Obě posledně zmíněná témata budou v rámci projektu NSZM ČR ukázkově řešena v Jihlavě, Litoměřicích a Chrudimi, další Zdravá města pak budou moci z jejich zkušeností čerpat inspirace a ukázkové postupy.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i