• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

23.1. - 24.1.2020

🏡 2020 Konference NSZM: SÍŤUJEME a PODPORUJEME OBCE

Dne 23. ledna 2020 proběhla v olomouckém NH hotelu hlavní část celostátní konference s názvem SÍŤUJEME A PODPORUJEME OBCE s podtitulem BODUJTE S NÁMI, kterou uspořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) – asociace, jenž čítá na 130 členů: měst, obcí a regionů. Na akci se setkali zástupci územních samospráv, ale i představitelé Poslanecké sněmovny a Senátu, zástupci ministerstev, univerzit a dalších významných spolupracujících institucí a organizací.

Pracovní část otevřel zdravicí předseda asociace Petr Hermann. Aktuální aktivity i plány Ministerstva pro místní rozvoj ve vztahu k obcím představil náměstek ministryně pro místní rozvoj David Koppitz. Ten zmínil aktuální aktivity i plány resortu, ocenil spolupráci s obcemi.

Odpolední část konference se zaměřila na sdílení osvědčených postupů z denní praxe obcí a měst. Hovořilo se o aktivitách dobrovolníků v městské části (PRAHA 10), o knihovnách jako komunitních centrech (BOLATICE), byl představen velice zajímavý projekt Cykloterapie (ÚSTÍ NAD LABEM), nechyběla tématika adaptačních opatření prostřednictvím propustných zpevněných povrchů (KOPŘIVNICE) či ukázka, jak přeměnit brownfield na podnikatelské a kulturní centrum (VALAŠSKÉ KLOBOUKY). Rovněž zazněly informace k propojení strategie na priority vedení města (DAČICE), ke vzdělávání a „kulturnímu inkubátoru“ (JIHLAVA), k podpoře čisté mobility (MAS OPAVSKO), zapojení se do kampaně Kraj bez plastů (JIHOMORAVSKÝ KRAJ) či založení a provoz RE-USE Centra (CHRUDIM).

Všechna uvedená témata úzce souvisejí s postupem k udržitelnému rozvoji.

Pracovní část konference uzavřela Pavla Kortusová, zástupkyně kanceláře Světové zdravotní organizace OSN v Praze. V závěrečné části bylo předáno ocenění „NEJLEPŠÍ Dobrá praxe 2019“ Zdravému městu TÁBOR za příklad: Alternativní pohony v komunální technice.

V krásném prostředí barokní kaple bývalého klášterního konviktu v Olomouci byla na slavnostní recepci NSZM ČR předána ocenění pro Osobnost Zdravých měst, Šampionům Zdravých měst, obcí a regionů i těm, kteří v minulém roce udělali největší pokrok - tzv. „Skokanům roku NSZM ČR 2019“.

Druhý den akce navázal v těsné spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci velice zajímavý seminář k tématu Strategií rozvoje sportu a pohybu ve městech. Ten byl zaměřen na podporu pohybu, aktivního trávení volného času a sportu ve městech a obcích ČR. Cílem bylo představit příklady dobrých praxí z oblasti zdravého a aktivního životního stylu obyvatel a umožnit dialog mezi vysokoškolskými odborníky, zástupci měst i širší veřejností se zájmem o toto téma.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i