• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

11.10.2019

PŘÍPRAVA MĚST NA STÁRNUTÍ POPULACE

Dne 11.10.2019 se uskutečnil speciální díl webináře NSZM, který byl věnován tématu koncepční přípravy měst v Česku na demografické změny spojené se stárnutím velké části jejich obyvatel.

Celý webinář můžete zhlédnout na stránce: WEBINÁŘŮ NSZM ČR.

Webinář PŘÍPRAVA MĚST NA STÁRNUTÍ POPULACE odpověděl na otázky:

  • Co obnáší demografická změna?
  • Jak se města mohou účinně připravit na stárnutí populace?
  • Kde nalézt příklady dobré praxe a jak na to?
  • Co je to "zdravé stárnutí" a jaké jsou jeho benefity z hlediska jednotlivce a z hlediska obcí?
  • V jakém věku by měla začínat příprava na stárnutí?
  • Jaký je rozdíl mezi sociálními službami a aktivizačními programy?
  • Mezigenerační soužití aneb obec přátelská seniorům je obcí pro všechny generace.

CÍLOVÁ SKUPINA: volení zástupci, koordinátoři ZM, pracovníci odborů sociálních, zdravotních, rozvoje, jakož i dalších odborů úřadů.

Webinářem Vás prováděli: odborný partner NSZM - Dr. Kateřina JANOVSKÁ za Národní síť podpory zdraví, z.s. a pracovníci NSZM ČR.


Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i