• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

16.4.2019

Cyklus seminářů k podpoře ZDRAVÍ ve městech, téma - dětská obezita

Nový cyklus seminářů na téma PODPORA ZDRAVÍ VE ZDRAVÝCH MĚSTECH odstartoval.

Dne 16. 4. 2019 proběhla v Jihlavě úvodní akce z připraveného cyklu seminářů na téma podpory zdraví ve městech a obcích. Akci pořádala Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM) ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem (SZÚ, pracoviště Jihlava) a Zdravým krajem Vysočina. Hlavním tématem byla tentokráte obezita dětí, zdůrazněny byly možnosti, které města, obce a regiony mají k její prevenci, co mohou podnikat, v čem pomoci.

Ze strany kraje, lékařů, odborných institucí i praktiků zazněla řada faktů, zajímavostí a inspirací. Za zmínku stojí, že zastoupení obézních dětí setrvale roste a dle statistik je v Česku 9 % dětí obézních a 25 % s nadváhou, či že dětská obezita v 50 až 80 % pokračuje do dospělosti. Důvodem je nejen vysoký kalorický příjem, nevhodné složení stravy, ale zejména nedostatek pohybu (min. 60 min denně aktivního pohybu dle doporučení WHO splňuje minimum dětí), a to i přesto, že téměř 70 % dětí je v nějakém ze sportovních kroužků.

Příčiny jsou z velké části ovlivnitelné rodinou, ale řadu věcí mohou podpořit i obce a kraje - od vhodného plánování prostranství a služeb (ohled na možnost dostupnosti pěšky či na kole), podporu cesty dětí do školy pěšky či na kole („pěško / kolobusy“) až po aktivní osvětu, kampaně, motivační programy a samozřejmě finanční podporu vhodných opatření. Mimo samotnou rodinu jsou však klíčové zejména školy a školky, na které má město významný vliv (přístupnost hřišť, možnost trávit přestávky aktivním pohybem, stravování v jídelnách a mnohé další).

Zazněla řada zajímavých příspěvků. O koncepční podpoře zdraví a systémovém přístupu měst hovořili zástupci NSZM či Národní sítě podpory zdraví, ale také zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. O vlivu životního stylu na zdraví dítěte či důsledcích nedostatku pohybu na dětský organismus pak lékaři i fyzioterapeuté. Zazněly konkrétní ukázky a inspirace z Kraje Vysočina i města Jihlavy. 

Do budoucna plánujeme i další témata jako je podpora aktivního pohybu, plánování ve zdravotní a sociální oblasti, mentální zdraví ad. Důraz bude vždy kladen zejména na roli obce/kraje, na to, co mohou aktivně ovlivnit či podpořit, jak daná témata koncepčně plánovat řídit i financovat a jak v tom mohou pomoci právě Zdravá města a jejich asociace. 

Zpráva k akci na webu Zdravého Kraje Vysočina. 

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i