• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Městské části z celé republiky sdílely své postupy a dobrou praxi

Setkání (nejen) Zdravých městských částí se uskutečnilo v úterý 6. března 2018 v prostorách pražského magistrátu. Cílem akce bylo sdílet osvědčené postupy k udržitelnému rozvoji v městských částech Prahy a diskutovat nad realizací aktivit Zdravého města, metodami kvality a nad možnostmi spolupráce. Záštitu na akcí převzali Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl.m.Prahy a Radek Lacko, radní pro oblast zdravotnictví a bydlení. Veškeré prezentace či související materiály naleznete na níže uvedených odkazech.

Akci zahájil ředitel NSZM ČR Petr Švec uvítáním účastníků a následným představením aktivit a služeb asociace. S aktuálně plánovanou výzvou OPZ č. 118, která je určena právě pro městské části seznámily účastníky zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Štěpánka Sýkorová a Klára Šultová.

Následující blok dobrých praxí uvedla koordinátorka Prahy 8 Iva Hájková. Zástupci Zdravých městských částí Prahy 4Prahy 8 a Prahy 7 vystoupili s tématy jako zapojení veřejnosti do tvorby Generelu veřejných prostranství, udržitelná architektura v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, participace občanů na úpravě veřejného prostranství v rámci projektu „PalmovkaTEĎ“, či participativní rozpočtování ve školách ve spolupráci s D21.

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská účastníky rovněž přivítala a sdělila, že alokace dotačního programu MHMP pro městské části v oblasti podpory zdraví se zvýšila ze 2 na 5 miliónů Kč. Následně proběhla široká diskuse k představeným tématům. Blok byl zakončen prezentacemi městských částí Praha 10, Praha – Libuš a Praha 14 s tématy věnujícími se zapojení veřejnosti do plánované revitalizace parku Solidarita, zdraví napříč generacemi či participativnímu rozpočtu.

Dalších 5 městských částí se představilo v odpolední části, mezi nimi například i zástupci Brna či Ostravy. Městský obvod Ostrava – Poruba a městské části Brno – střed, Praha 12, Praha 15 a Praha 20 prezentovaly témata týkající se zvýšení efektivnosti systému vzdělávání zaměstnanců, plánování úprav veřejného prostoru se zapojením obyvatel, spolupráce s místními podnikateli prostřednictvím projektu „Podaná ruka“, či systémové práce v rámci Zdravé městské části. V rámci prezentace Jak jsme se na Patnáctce přihlásili k udržitelnému rozvoji a Zdravé MČ vyzdvihl místostarosta a politik Zdravé MČ Milan Ducko přínos Národní sítě Zdravých měst především pro nové, ale i stávající členy a ocenil zejména síťovou pomoc, sdílení know-how, zkušeností a inspirací kolegů politiků i koordinátorů Zdravých měst při zavádění programu Zdravé město či metod kvality.

V závěru akce proběhla diskuse k představeným tématům a dalším oblastem či problémům, se kterými se zástupci městských částí Prahy setkávají.

Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům za účast na tomto inspirativním setkání. Přednesené prezentace a fotodokumentace z akce jsou k dispozici ZDE.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled aktualit

TISK
i