• další portály..
  • ..
  • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Setkání (nejen) Zdravých městských částí, 2018

6.3.2018

V úterý 6. března 2018 pořádají NSZM ČR a hl. město Praha pravidelné Setkání (nejen) Zdravých městských částí k mezinárodnímu programu Zdravé město i metodě MA21. Akce bude zaměřena především na témata: plánování a řízení k udržitelnému rozvoji, aktivní participace veřejnosti i využití metody MA21 a dalších nástrojů pro kvalitní veřejnou správu. 

Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé městské části a zazní řada inspirativních postupů a příkladů dobré praxe. Akce je určena nejen zástupcům městských částí, ale i všem dalším zájemcům, spolupracujícím organizacím a institucím.

Účast na akci je ZDARMA.

Program, bližší informace a možnost registrace budou dodány.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2018; Server DtP verze 1.3744
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz