• naše weby..
  • ..
  • .

Národní síť
Zdravých měst České republiky

Zdravá města ČR
  od roku 1994 ...


Zajímají Vás Zdravá města?
Staňte se členem!
Národní síť Zdravých měst ČR
s Vámi již 26 let!
16.2.2016

Setkání krajů k programu Zdravý kraj - Jihlava, 2016

Dne 16. února 2016 se již poněkolikáté uskutečnilo tradiční Setkání Zdravých krajů, tentokráte jej společně hostili Zdravý Kraj Vysočina a Zdravé město Jihlava. Zástupce Vysočiny a krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, stejně jako zástupce Národní sítě Zdravých měst či odborných institucí jako je CENIA ad., uvítal a pozdravil primátor statutárního města Jihlava Rudolf Chloupek. Poděkoval Kraji Vysočina za dobrou spolupráci a širokou podporu, kterou svým městům, nejen Zdravým, poskytuje - ať již realizační, tak samozřejmě i finanční.

Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, otevřel krajské prezentace představením velice úspěšné kampaně Čistá Vysočina. Každoročně v dubnu - vloni to bylo za účasti 22 tisíc přihlášených dobrovolníků - jsou sbírány odpadky v okolí silnic a na veřejných prostranstvích obcí a měst. Výsledkem této akce v roce 2015 bylo 98 tun sesbíraného odpadu. Potěšující je, že ačkoli narůstá počet sbíraných lokalit, nenarůstá už množství vysbíraného odpadu. Kolega Petr Holý doplnil informace o dlouhodobé spolupráci Vysočiny s Dolním Rakouskem, která by se měla v nejbližších letech zaměřit na vzdělávání a sdílení dobrých praxí například v oblasti oživení center malých obcí, zejména v příhraničí, či téma návratu žen a mužů po rodičovské dovolené do pracovního procesu. Vysočinské prezentace byly doplněny pohledem manažera kvality, představena byla v krajském úřadu úspěšně zaváděná metoda CAF, její průběh i výsledky již 7 kol sebehodnocení.

Ředitel Národní sítě Zdravých měst, Petr Švec, pak představil aktivity v rámci projektu s názvem „MA21 v obcích a regionech“, podpořeného Operačním programem Zaměstnanost, a poděkoval i Jihlavě, která se jako jediné vysočinské město, aktivně zapojila do vylepšení metodiky pro hodnocení udržitelného rozvoje s ohledem na metodu MA21.

Další body již byly věnovány inspiraci a sdílení dobrých praxí ze strany krajů. Diskutována byla témata plánů a projektů pro nejbližší období, možnosti dotačních titulů, fondů či výzev jednotlivých krajů pro své obce či neziskovky. Zdravé kraje Jihomoravský, Moravskoslezský i Vysočina i představovaly akce k setkávání měst, obcí a významných partnerů či způsoby medializace aktivit Zdravého kraje včetně využití sociálních sítí jako je Facebook. Mezi zajímavostmi z Moravskoslezského kraje zazněly například čistá mobilita a úspěšný tendr na provozovatele hromadné dopravy v kraji s využitím vozidel na CNG pohon, rozvíjející se energetický management a plán na výpočet uhlíkové stopy úřadu. Jihomoravský kraj zaujal rozběhnutými aktivitami v oblasti prevence drogových a jiných závislostí, kyberšikany či perličkou - včelíny na střeše krajského úřadu.

Publicita OPZ - aktivity, projekt Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

zpět na přehled akcí

TISK
i