• další portály..
 • ..
 • .

Národní síť Zdravých měst ČR


Konference NSZM ČR "UDRŽITELNÉ MĚSTO", 7.12.2017

7.12. - 8.12.2017

7. prosince 2017 se v pražském hotelu Jalta uskuteční celostátní 24. Konference Národní sítě Zdravých měst ČR: UDRŽITELNÉ MĚSTO 2017.

Konference otevřená workshopem za účasti mezinárodních partnerů se zaměří na sdílení osvědčených postupů v obcích, městech a regionech a na témata související s kvalitou úřadů, udržitelným rozvojem, zapojováním veřejnosti, plánováním a řízením či s mezinárodní spoluprací. 

Celostátní přehlídka úspěšných uživatelů metody MA21 je určena pro města, obce, regiony a jejich partnery, které zajímá kvalitní rozvoj, komunikace s občany a sdílení zkušeností. Inspirujte se i Vy nejlepší praxí Zdravých měst a porovnejte Vaše zkušenosti se zahraničními přístupy. Součástí konference je slavnostní ocenění starostů, primátorů, hejtmanů a osobností udržitelného rozvoje.

Konference se zaměří na témata:

 • plánování s občany
 • indikátory udržitelného rozvoje
 • on-line nástroje pro řízení
 • lokální měna
 • mezinárodní spolupráce
 • řízení kvality
 • podpora zdraví
 • senioři
 • adaptace a resilience
 • zapojení podnikatelů

Konference je BEZ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU.

 

DISKUSE infografika

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.

Publicita OPZ - aktivity, projektNÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR (c) 2017; Server DtP verze 1.3698
Připomínky, dotazy a náměty zasílejte na adresu: nszm@nszm.cz